Y Faner Werdd i Ddwyfor

Gwynedd Council
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Eleni, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Gwobr y Faner Werdd yn hedfan uwchben Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli. Cafodd yr ardd yma ym Mhwllheli gydnabyddiaeth o’i gyfleusterau rhagorol a’i hymrwymiad i gyflwyno man gwyrdd ac ansawdd gwych.

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner yng Nghymru gan elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus. Dyma elusen sydd yn gweithio â chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Mae’r wobr yn cael ei feirniadu gan arbenigwyr yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â’r ymgeisio a’u hasesu yn erbyn maen prawf llym o lendid i gyfranogiad cymunedol llewyrchus.

Mae gofynion er mwyn ennill Gwobr y Faner Werdd gan Cadwch Gymru’n Daclus yn llewyrchus iawn, ac mae’n gamp fawr i unrhyw barc neu fan gwyrdd o ansawdd ei gyrraedd. Mae meini prawf yn cael ei rhannu i wyth sector ar wahân. Y sectorau sydd yn rhaid i’r lleoliad ei gyrraedd yw sicrhau ei fod yn groesawus dros ben, Iechyd a Diogelwch, gofal cadw a chynnal ynghyd a glendid. Mae amgylchedd yn ffactor fawr drwy ddefnyddio deunydd cynaliadwy, wedi cael ei ailgylchu a ddim yn defnyddio cemegau trwm y bydd yn cael effaith ar yr amgylchedd nac yn effeithio’r natur byw sydd yn y tir. Nodwedd bwysig ar gyfer dangos pa mor haeddol o’r wobr oedd gardd Dwyfor, oedd ei gydymffurfiaeth gyda’r gymuned ynglŷn â dewisiadau sydd yn cael ei gwneud a’r cyfleodd sydd ar gael.

Mae 221 o barciau a mannau gwyrdd wedi bod o safon uchel eleni, ac felly yn gystadleuaeth anodd ar gyfer derbyn gwobr flaenllaw’r Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Ond y sector bwysicaf oedd bod yr ardd yn unigryw ac yn cyrraedd llwyddiant mewn tynnu llygad er mwyn llwyddo a serennu yn yr hyn oedd gan yr ardd ei gynnig.

Felly, rydym yma yn Byw’n Iach yn falch iawn bod prosiect Garddio Dwyfor wedi derbyn y Wobr Ryngwladol eleni.

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.