Gwybodaeth - Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau, yr amseroedd agor, yr amserlenni a'r rheoliadau newydd

Gwybodaeth – Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i’r ganolfan ailagor:

Cyfleusterau
Archebu Sesiwn Ffitrwydd
Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd
Rhaglen Gymnasteg

Cyfleusterau Ar Gael

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Seiclo Dan Do
 • Cyrtiau Tenis
 • Ystafell Bwysau

Mae’r offer canlynol yn y ganolfan:

Offer Ystafell Ffitrwydd

 • Rower
 • Beic x 2
 • X-Train
 • Treadmill x 2
 • Stepper
 • Leg Curl
 • Leg Extension
 • Leg Press
 • Shoulder Press
 • Chest Press
 • Dual Multi-Pulley (Cables)
 • Incline Bench
 • Pwysau – 2.5kg, 5kg, 7.5kg, 10kg, 12.5kg, 15kg, 17.5kg, 22.5kg, 25kg, 27.5kg, 30kg
 • Kettle Bells – 4kg, 6kg, 8kg, 10kg, 12kg
 • Smith Machine

 

Offer Stiwdio Beics

 • Keiser Bikes x 6

 

Archebu Sesiwn Ystafell Ffitrwydd

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw.  Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Archebu Sesiwn Ystafell Bwysau

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

Rhaid i chi archebw’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref. Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

Rhaglen Gymnasteg

Sesiwn Rhiant a Phlentyn newydd ar gael yn Byw’n Iach Dwyfor nawr!

Dydd Iau 14:00 – 14:45

Gweithio gyda’ch plentyn i helpu gwella a datblygu eu gweithredoedd, cydbwysedd a chydlynu! Helpwch nhw baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gymnasteg neu chwaraeon eraill!

Sesiwn 45 munud · £5.50 · i plant 3-4 oed efo 1 rhiant/gwarcheidwad

Mwy o wybodaeth am sesiynau

 

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y dosbarthiadau ffitrwydd Zoom.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.