Croeso i Byw'n Iach Glan Wnion,
Dolgellau

Darparwyr cyfleusterau
chwaraeon a ffitrwydd
ym Nolgellau, Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Glan Wnion...

Hafan
Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Glan Wnion...

Ystafell Ffitrwydd Ar Gau

Fydd yr ystafell ffitrwydd ar gau pob:
Dydd Mercher rhwng 14:30—15:30
Dydd Gwener rhwng 10:00—11:00
Sorri am unrhyw anghyfleustra

Wythnos Byw’n Iach

Amrywiaeth o weithgareddau, dosbarthiadau, a DIWRNOD AGORED AM DDIM rhwng 30/03/20 - 04/04/20!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth...
Gwersi Gymnasteg

Mae Byw’n Iach yn cynnig amrywiaeth o lefelau gwersi gymnasteg mewn 7 o’n canolfannau, o ddosbarthiadau cychwynwyr: efydd, dosbarth canolradd: arian, dosbarth uwch: aur, hyd at ddosbarth elit, platinwm.

Gwersi Gymnasteg
Gwersi Sboncen

Bydd y gwersi yn eich cyflwyno i’r gêm (dechreuwyr), yn helpu i wella techneg, yn datblygu cydsymud gwell ac yn gwella eich gêm gyffredinol.

Gwersi Sboncen
Boxercise yn Dolgellau

Mae dosbarth Boxercise yn canolbwyntio ar gyflyru eich corff cyfan, gan dynhau eich breichiau, y frest, abdomen a’r coesau.

Mae hefyd gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd felly ystyrir ei fod yn hyfforddiant perffaith.

Boxercise
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glan Wnion heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nolgellau, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Ynghylch a Byw’n Iach Glan Wnion

Mae Byw’n Iach Glan Wnion yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Rydym yn cynnig ystod wych o ddosbarthiadau ffitrwydd. Pob un wedi'i gynllunio i'ch helpu i gadw'n heini ac yn iach. Mae gennym rywbeth ar gyfer pob gallu, o'r rhai sydd eisiau gwaith dwys, i'r rhai sydd eisiau colli ychydig o bwysau.

Rydym yn cynnig gwersi sboncen i bob oedran a gallu ac yn ddiweddar rydym wedi cyflwyno dosbarthiadau gymnasteg i blant.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, beiciau a phwysau rhydd.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Ffordd Arran,
Dolgellau
LL40 1LH
Rhif ffôn:
01341 423579

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glan Wnion heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nolgellau, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.