Boxercise

Gwynedd Council
Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau

Boxercise yn Dolgellau

Mae dosbarth Boxercise yn canolbwyntio ar gyflyru eich corff cyfan, gan dynhau eich breichiau, y frest, abdomen a’r coesau.

Mae hefyd gwella ffitrwydd cardiofasgwlaidd felly ystyrir ei fod yn hyfforddiant perffaith.

Pam gwneud Boxercise?

  • Gwych ar gyfer cardio – Mae bocsio yn darparu cydbwysedd defnyddiol rhwng hyfforddiant cardio a gwrthiant (resistance), heb ddim melin draed i’w gweld!
  • Cyfansoddiad a chryfder corff gwell – Mae dyrnu yn gofyn am swm rhyfeddol o gryfder y corff uchaf. Os ydych chi’n cyfuno hyn â chyfres o ymarferion eraill fel sgwatiau, cennin a gwaith ar yr abdomen, gallwch gyflawni ymarfer corff llawn a gwella cryfder a dygnwch y cyhyrau.
  • Gwell cydsymudiad – Gellir gwella cydsymudiad llygaid â llaw trwy ddosbarthiadau bocsio rheolaidd.
  • Llai o stres a phryder – Mae ymarfer corff yn rhyddhau endorffinau sy’n rhoi hwb i’ch hwyliau ac yn cynyddu eich lefelau egni.
  • Fwy o hyder

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glan Wnion heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nolgellau, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.