Amserlen Nadolig Glan Wnion 2020

Gwynedd Council
Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau

Amserlen Nadolig Byw’n Iach Glan Wnion 2020

Cyfleusterau:

  • Ystafell Ffitrwydd
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd

AMSERLEN DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

24/12/20

25/12/20

26/12/20

27/12/20

28/12/20

29/12/20

30/12/20

31/12/20

1/1/21

 

Dychwelyd yn ôl i’r amserlen arferol ar y 2/1/21

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Maent wedi’u cyfyngu i sesiynau 45 munud i sicrhau amser ar gyfer glanhau. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Cwestiynau Cyffredin am Ymweld

AMSERLEN YSTAFELL FFITRWYDD

25/12/20

26/12/20

27/12/20

28/12/20

1/1/21

 

Dychwelyd yn ôl i’r amserlen arferol ar y 2/1/21

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Maent wedi’u cyfyngu i sesiynau 45 munud i sicrhau amser ar gyfer glanhau. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glan Wnion heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nolgellau, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.