Gwybodaeth - Byw'n Iach Glan Wnion, Dolgellau

Gwynedd Council
Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau

Canolfan Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i’r ganolfan ailagor:

Cyfleusterau
Archebu Sesiwn Ffitrwydd
Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd
Rheolau Canolfan

Cyfleusterau Ar Gael

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd

Mae’r offer canlynol yn y ganolfan:

Ystafell Ffitrwydd:

 • Radiant Duel pulley
 • Shoulder press
 • Dumbells (limited available) – 5kg – 25kg no 0.5 weights available
 • Weight bench
 • 1x Pulse upright bike
 • Single pulley
 • Chest press
 • Leg press
 • 2x Running machine
 • 1x Cross trainer

Ystafell Bwysau:

 • 300KG worth of plates
 • 2.5KG – 40KG Dumbells
 • 2x bench pwysau
 • Peiriant Smiths
 • Bench press
 • Squat rac
 • Leg Press
 • Lat pull down
 • multi use dip/ffram i dynnu fyny
 • 2x 20kg olympic bars

 

Archebu Sesiwn Ystafell Ffitrwydd

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Archebu Sesiwn Ystafell Bwysau

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

Rhaid i chi archebw’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref. Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

 

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y dosbarthiadau ffitrwydd Zoom.

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glan Wnion heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nolgellau, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.