Croeso i Byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog

Darparwyr cyfleusterau nofio,
chwaraeon a ffitrwydd
ym Mhorthmadog, Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Glaslyn...

Hafan
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Glaslyn...

AMSERLEN GWYLIAU HAF AC DYDD LLUN GWYL Y BANC

Yn ystod y gwyliau haf (22/07 - 01/09/19) mi fyddwn yn rhedeg yr amserlen yma: Summer Timetables - Glaslyn

31/07/19 - Pwll Bach ar gau. Nid oes dyddiad pryd fydd yn ail agor ar hyn o bryd. Ni fydd gwersi nofio rhiant a phlentyn ar Dydd Gwener tan fydd y pwll bach un ail agor. Ymddiheurwn am yr anhwylustod yma.

DYDD LLUN GWYL Y BANC
Mi fydd Byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog AR GAU ar Dydd Llun 26/08

Gweithgareddau Plant Haf Yma!

Mae gennym ystod eang o weithgareddau i gadw plant yn egnïol ac yn hapus yn ystod gwyliau'r haf! Gan gynnwys Cwrs Nofio Brys, hyfforddiant Triathlon a sesiwn pêl-droed talu a chwarae am £2!

Gweithgareddau Plant – Haf 2019
Ioga

Mae ioga yn ffurf hynafol o ymarfer corff sy’n helpu rhoi hwb lles corfforol a meddyliol.

Ymlaciwch. Anadlu. Ymestyn. Teimlwch y manteision.

Ioga
Gwersi Nofio Plant

Mae Byw’n Iach yn cynnig gwersi nofio ar gyfer pob gallu fel rhan o’n gwaith i annog pawb i fyw’n iach.

Rydym yn dilyn Fframwaith Dysgu Nofio Cymru ac rydym yn helpu plant i ennill y sgil bywyd hanfodol hon.

Gwersi Nofio Plant
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glaslyn heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhorthmadog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Ynghylch a Byw’n Iach Glaslyn

Mae Byw’n Iach Glaslyn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae nofio yn rhan bwysig o be rydym yn cynnig. Efo Pwll Nofio 25metr a phwll bach. Rydym yn cynnig gwersi nofio i blant ac oedolion.

Rydym yn cynnig ystod wych o ddosbarthiadau ffitrwydd hefyd. Pob un wedi'i gynllunio i'ch helpu i gadw'n heini ac yn iach. Mae gennym rywbeth ar gyfer pob gallu, o'r rhai sydd eisiau gwaith dwys, i'r rhai sydd eisiau colli ychydig o bwysau.

Yn yr adeilad fe fyddwch yn darganfod Llyfrgell a chaffi hyfryd sy'n gweini bwyd ffres a choffi gwych bob dydd.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, beiciau a phwysau rhydd.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Stryd y Llan,
Porthmadog,
Gwynedd
LL49 9HW
Rhif ffôn:
01766 512711

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glaslyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhorthmadog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.