Amserlenni

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn
Byw'n Iach Glaslyn.

Amserlenni
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Isod ceir yr amserlenni ar gyfer
Byw’n Iach Glaslyn rhwng 24/02/20 – 05/04/20:

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
09:15 – 09:45 Effaith Metabolig
12:30 – 13:30 Yoga
13:30 – 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr Ystafell Ffitrwydd
15:45 – 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15 oed
18:00 – 18:30 Effaith Metabolig
Dydd Mawrth
07:30 – 08:00 HIIT
19:00 – 19:45 Soffa i 5k (cychwyn ar 10/03)
18:00 – 18:45 Ffitrwydd Swyddogaethol
Dydd Mercher
10:15 – 11:00 Aerobeg cadair
18:00 – 18:30 HIIT
19:15 – 20:00 Aerobeg Dŵr
Dydd Iau
07:30 – 08:00 HIIT
10:15 – 11:00 Cyflyru Cylchol Ysgafn
11:00 – 13:00 Grŵp Cerdded
11:15 – 12:00 Aerobeg Dŵr
13:30 – 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr Ystafell Ffitrwydd
15:45 – 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
17:45 – 18:30 Cyflyru Cylchol
18:30 – 19:15 Pilates
19:30 – 20:15 Pilates
Dydd Gwener
10:00 – 10:45 Aerobeg Dŵr
18:00 – 18:30 HIIT
Dydd Sadwrn
08:30 – 09:00 HIIT

Nofio

Mae gogls a gwisgoedd nofio, fflotiau, bandiau braich ac ati ar gael i brynu- cysylltwch â’r Ganolfan Hamdden am fwy o wybodaeth.

Dydd Llun 7:30 - 10:15 Nofio Cyhoeddus
09:15 - 10:15 Nofio am ddim ar gyfer 60+
11:15 - 12:45 Nofio Cyhoeddus
15:15 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn *
18:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mawrth 07:30 - 09:15 Nofio Cyhoeddus
10:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn *
18:00 - 18:30 Gwersi Nofio Oedolion
18:30 - 21:30 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mercher 07:30 - 09:15 Nofio Cyhoeddus*
11:45 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 16:30 Nofio Rhiant a Plentyn (2-3 oed)
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
18:00 - 19:15 Nofio Cyhoeddus
19:15 - 20.00 Aerobeg Dwr
Dydd Iau 07:30 - 09:15 Nofio Cyhoeddus
10:15 - 11:15 Nofio'r Anabl Am Ddim
11:15 - 12:00 Aerobeg Dwr
12:00 - 13:15 Nofio Cyhoeddus
15:15 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:00 - 21:30 Nofio Cyhoeddus
Dydd Gwener 09:00 - 10:00 Nofio Cyhoeddus
10:00 - 10:45 Aerobeg Dwr
10:45 - 12:45 Nofio Cyhoeddus
11:00 - 11:30 Nofio Rhiant a Plentyn (0-2 oed)
14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:15 - 18:15 Clwb Achub Bywyd (8-15 oed)
Dydd Sadwrn 11:00 - 12:00 Nofio am Ddim (o dan 16 oed)**
11:00 - 14:30 Nofio Cyhoeddus
Dydd Sul 11:00 - 14:30 Nofio Cyhoeddus

*Pwll bach ar gau

**Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

Ystafell Ffitrwydd

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi. Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd – am fwy o wybodaeth cysylltwch a’r dderbynfa.

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
06:00 – 20:15 Defnydd cyhoeddus
13:30 – 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr ystafell ffitrwydd
15:45 – 16:30 *Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15 oed
Dydd Mawrth
07:30 – 14:45 Defnydd cyhoeddus
08:00 – 09:00 *NERS
10:30 – 11:30 *Adferiad cardiaidd
12:00 – 13:00 *NERS
15:15 – 21:45 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher
06:00 – 20:15 Defnydd cyhoeddus
Dydd Iau
07:30 –  21:45 Defnydd cyhoeddus
13:30 – 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr ystafell ffitrwydd
15:45 – 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15 oed
Dydd Gwener
09:00 – 18:45 Defnydd cyhoeddus
11:00 – 12:00 *NERS
Dydd Sadwrn
08:00 – 14:45 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul
10:30 – 14:45 Defnydd cyhoeddus

Ystafell Bwysau

Detholiad o beiriannau plât llwytho, pwysau rhydd a ‘dumbells’ ar gael. Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Bwysau – am fwy o wybodaeth cysylltwch a’r dderbynfa.

Diwrnod Amser
Dydd Llun 06:00 – 20:15
Dydd Mawrth 07:30 – 21:45
Dydd Mercher 06:00 – 20:15
Dydd Iau 07:30 – 21:45
Dydd Gwener 09:00 – 18:45
Dydd Sadwrn 08:00 – 14:45
Dydd Sul 10:30 – 14:45

Gweithgareddau Plant

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran.

Dydd Llun 15:00-17:00 Talu a Chwarae (4-15 oed)
15:45-16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15
16:00-17:00 Gwersi Nofio * (4-15 oed)
17:00-18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
Dydd Mawrth 15:00-17:00 Talu a Chwarae (4-15 oed)
16:00-17:00 Gwersi Nofio * (4-15 oed)
17:00-18:00 Clwb Nofio Glaslyn *
Dydd Mercher 15:00 - 17:00 Talu a Chwarae (4-15 oed)
15:45 - 19:00 Gymnasteg* (45 munud)
16:00 - 17:00 Gwersi Nofio* (4-15 oed)
16:00 - 16:30 Nofio Rhiant a Plentyn (0-3 oed)
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
Dydd Iau 15:00-17:00 Talu a Chwarae (4-15 oed)
15:45-16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15
16:00-17:00 Gwersi Nofio * (4-15 oed)
Dydd Gwener 11:00 - 11:30 Nofio Rhiant a Plentyn (0-3 oed)
15:00-17:00 Talu a Chwarae (4-15 oed)
16:00-17:00 Gwersi Nofio * (4-15 oed)
17:15-18:15 Clwb Achub Bywyd (8-15 oed)
Dydd Sadwrn 10:30-11:00 Gwersi Nofio* (4-15 oed)
11:00-12:00 Nofio am ddim (o dan 16 oed)**
Dydd Sul 10:30-11:00 Gwersi Nofio* (4-15 oed)
11:00-12:00 Castell Bownsio a Thegannau Meddal (0-11 oed)

**Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Byw’n Iach*Cysylltwch a’r dderbynfa am fwy o wybodaeth

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glaslyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhorthmadog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.