Amseroedd Agor

Oriau Agor ar gyfer
Byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog

Amseroedd Agor
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Amseroedd Agor

Diwrnod Amser
Dydd Llun 07:00 – 20:15
Dydd Mawrth 07:30 – 21:45
Dydd Mercher 07:00 – 20:15
Dydd Iau 07:30 – 21:45
Dydd Gwener 09:00 – 18:45
Dydd Sadwrn 08:00 – 14:45
Dydd Sul 10:30 – 14:45

Mae’r amseroedd hyn yn debygol o newid ar Wyliau Cyhoeddus.
Mae’r newidiadau yna ar gael yma:

Dyddiad Amser
Gŵyl y Banc Awst – 26/08/19 AR GAU
Diwrnod Nadolig – 25/12/19 AR GAU
Gŵyl San Steffan – 26/12/19 AR GAU

Noder, nid yw’r oriau agor hyn yn gwarantu y bydd yr holl gyfleusterau ar gael yn ystod yr oriau agor hyn.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glaslyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhorthmadog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.