Gwobr Gymunedol y Faner Werdd i Glaslyn

Gwynedd Council
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Yn ogystal â Phrosiect Garddio Dwyfor yn cael Gwobr Ryngwladol y Faner Werdd, bellach mae Gardd Bwyd Bendigedig Port eisoes wedi ennill Gwobr Gymunedol y faner Werdd.

Fel y sonnir mewn blog blaenorol, ‘Bwyd Bendigedig Port yn cydweithio i ddatblygu ‘Gardd Byw’n Iach Glaslyn’ cafodd yr ardd, wedi ei leoli yng Nghanolfan Byw’n Iach Glaslyn ym Mhorthmadog grantiau er mwyn datblygu’r ardd. Derbyniodd Bwyd Bendigedig Port £49,999 o gan grantiau cymunedol Treth Gwaredu Tirlenwi ar gyfer eu prosiect er mwyn adeiladu nodweddion diddorol mwn deunydd gwastraff ar gyfer dechrau ‘Coridor Bwyd’.

Erbyn hyn mae’r ardd wedi datblygu yn dangos ansawdd uchel o ddiogelwch bwyd mewn ffordd lewyrchus ac ysbrydoledig. Yn ddiweddar mae 105 o goed newydd wedi cael eu plannu ynghyd ac ymateb cadarnhaol iawn gan y gymuned a phlant o’r ysgolion lleol.

 

Am fwy o wybodaeth am Bwyd Bendigedig Port, dilynwch y linc: Bwyd Bendigedig Port

Am fwy o wybodaeth am wobr Y Faner Werdd a rhestr o leoliadau eraill sydd wedi derbyn gwobrau ewch i …

www.keepwalestidy.cymru

 

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glaslyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhorthmadog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.