Gwybodaeth - Byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog

Gwynedd Council
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i’r ganolfan ailagor:

Cyfleusterau
Archebu Sesiwn Ffitrwydd
Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd
Rhaglen Gymnasteg

Cyfleusterau Ar Gael

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Cyrtiau Tenis – Awyr Agored (Archebion dros y ffôn yn unig o 17/08)
 1. Rower
 2. Beic X2
 3. X-Train
 4. Treadmill
 5. Treadmill
 6. X-Train
 7. Incline bench
 8. 5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg Dumbells
 9. Leg Extension
 10. Leg Curl
 11. Chest Press
 12. Shoulder Press
 13. Leg Press
 14. Cables
 15. Multi Pulley

Archebu Sesiwn Ystafell Ffitrwydd a Phwysau

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

 

Dydd Llun

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y dosbarthiadau ffitrwydd Zoom.

 

Rhaglen Pwll Nofio

Rhaid archebu sesiynau yn y pwll nofio ymlaen llaw.

Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Rhaglen Gymnasteg

Sesiwn Rhiant a Phlentyn newydd ar gael yn Byw’n Iach Glaslyn nawr!

Dydd Mercher 14:00 – 14:45

Gweithio gyda’ch plentyn i helpu gwella a datblygu eu gweithredoedd, cydbwysedd a chydlynu! Helpwch nhw baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gymnasteg neu chwaraeon eraill!

Sesiwn 45 munud · £5.50 · i plant 3-4 oed efo 1 rhiant/gwarcheidwad

Mwy o wybodaeth am sesiynau

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glaslyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhorthmadog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.