Cyflyru Cylchol

Gwynedd Council
Byw’n Iach Pavilion, Barmouth

Cyflyru Cylchol yn Abermaw

Mae cyflyru cylchol yn ddosbarth sy’n cynnwys nifer o bwyntiau ymarfer sy’n canolbwyntio ar:

  • ddygnwch y cyhyrau
  • cryfder craidd
  • ffitrwydd cardiofasgwlaidd
  • hyblygrwydd

Mae’r dosbarthiadau cylchol yn hynod o boblogaidd ac yn ffordd wych o ymarfer corff a llosgi calorïau.

Pryd mae’r dosbarthiadau?

Dydd Mawrth – 18:00 – 19:00

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Pafiliwn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Abermaw, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.