Gwybodaeth - Byw'n Iach Pafiliwn, Abermaw (Barmouth)

Gwynedd Council
Byw’n Iach Pafiliwn, Abermaw (Barmouth)

Canolfan Byw’n Iach Pafiliwn, Abermaw (Barmouth)

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i’r ganolfan ailagor:

Cyfleusterau
Archebu Sesiwn Ffitrwydd
Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyfleusterau Ar Gael

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd

Mae’r offer canlynol yn y ganolfan:

 • 2 x running machines
 • 1 x cross trainer
 • 1 x Cybex Ski
 • 1 x Excite Climb
 • 1 x upright exercise bikes
 • 1 x recumbent exercise bike
 • 1 x Concept 2 rower
 • 1 x Hand bike
 • 1 x Shoulder Press
 • 1 x Chest Press
 • 1 x Leg Press
 • 1 x Leg extension
 • 1 x Cable Machine plus attachments
 • 1 x Bench Press (with 4x20kg, 2x10kg & 2x5kg plates)
 • 1 x Incline Bench
 • Dumbells Sets (5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg & 30kg)

 

Archebu Sesiwn Ystafell Ffitrwydd

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

 

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

 

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y dosbarthiadau ffitrwydd Zoom.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Pafiliwn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Abermaw, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.