Clare A Jaqui Yn Rhedeg Bob Cam I Gyrraedd Eu Nod

Gwynedd Council
Byw’n Iach Penllyn, Bala

Ychydig o flynyddoedd yn nol fe benderfynodd Clare a Jaqui eu bod eisiau cadw’n heini, felly fe aeth y ddwy ati i wneud rhywbeth am hyn. Fe ymunodd dwy newydd gyda ni yn ein canolfan ffitrwydd lleol, sef Byw’n Iach Penllyn, Bala er mwyn datblygu ei ffitrwydd a’i iechyd. Fe ddaeth y ddwy yn ffrindiau wrth gadw’n heini gyda’i gilydd ac ymuno mewn dosbarthiadau ffitrwydd. Ar wahân i fynychu dosbarthiadau ffitrwydd, yn ystod haf 2017 fe ddechreuodd y ddwy redeg yn eu hamser rhydd. Yn dilyn hyn fe roddodd Clare a Jacqui nod uchelgeisiol iddyn eu hunain drwy ddechrau hyfforddi tuag at 5k.

Yn fuan wedyn yn ystod Gorffennaf 2017 fe ddaeth cysgod tywyll dros fywyd Clare, fe fu farw ei mam, Zita, yn Hosbis St Teresa. Yno fe gafodd mam Clare y gofal gorau a’r diwrnodau gora roedd hi’n ei ddymuno ei gael at ddiwedd. Dau ddiwrnod wedi’r angladd, fe gollodd Clare ei phartner. Yn drist iawn, fe fethodd Clare fynd yn nôl i Hosbis St Teresa er mwyn diolch am yr hyn roeddent wedi darparu i’w mam.

Yn ystod gwanwyn 2018 fe benderfynodd Clare a Jaqui fynd nôl at eu trefniadau gwreiddiol o ddatblygu eu ffitrwydd a hyfforddi tuag at y 5k. Roedd y ddwy yn rhedeg am 6:15am bob bore tair gwaith yr wythnos, a pharhau i wneud hyn trwy’r haf a’r gaeaf nes bod rhew yn eu gwalltiau! Roedd y ddwy wrth eu boddau. Dywed Clare,

‘We thought we could put this new love of running to good use … and challenge ourselves at the same time … Bonkers!’

Erbyn heddiw, mae’r ddwy yn casglu arian tuag at Hosbis St Teresa wrth redeg hanner Marathon y Great North Run ar yr 8fed o Fedi 2019. Maent eisiau dweud diolch am y cymorth a gofal cafodd y teulu a phwysleisio ar bwysigrwydd mae Hosbis yn gallu ei ddarparu i bobl. Bysai’r ddwy yn diolch yn fawr i unrhyw un pe gallai eu noddi.

Maent yn estyn diolch mawr i Byw’n Iach, ac rydym yn eu cefnogi ar bob cam o’r daith. Pob lwc gan bawb yma o Byw’n Iach.

 

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Penllyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bala, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.