Archebu

Os ydych yn talu aelodaeth drwy Ddebyd Uniongyrchol,
gallwch fwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

Archebu
Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda

Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein

Cynnal a Chadw ar y System Archebu Ar-lein

Ddydd Mawrth Rhagfyr 17eg ni fydd y System Archebu Ar-lein ar gael oherwydd gwaith cynnal a chadw.

Ni fydd y gwaith hwn yn cael unrhyw effaith ar archebion presennol a dylai’r system fod ar gael eto ddydd Mercher y 18fed o Ragfyr (plîs byddwch yn amyneddgar os oes oedi cyn cael y system yn ôl ar-lein). Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y mae’r gwaith cynnal a chadw hwn yn ei achosi ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni weithio i wella ein system.

Os ydych yn talu aelodaeth drwy Ddebyd Uniongyrchol, gallwch fwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

Mae’r linc isod yn mynd a chi at wefan Cyngor Gwynedd i gwblhau bwcio.

Cliciwch yma i Bwcio Sesiwn

*Cyn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at aelodau sy’n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Plas Ffrancon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhlas Ffrancon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.