Gwybodaeth - Byw'n Iach Plas Ffrancon, Bethesda

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau, yr amseroedd agor, yr amserlenni a'r rheoliadau newydd

Gwynedd Council

Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i’r ganolfan ailagor:

Cyfleusterau
Archebu Sesiwn Ffitrwydd
Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd
Rhaglen Gymnasteg

Cyfleusterau Ar Gael

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Ystafell Bwysau
 • Cae Synthetig Awyr Agored

Mae’r offer canlynol yn y ganolfan:

 • Shoulder press
 • Chest press
 • Leg press
 • Dual Multi-Pulley
 • Adjustable incline bench X1
 • Treadmill X2

Cardio:

  • Treadmill X2
  • Concept 2 Rower
  • X-Train
  • R-Cycle
  • U-Cycle
  • Hand Cycle
  • Wattbike X2
  • TechnoGym Stepper (TBC)

 

 

Archebu Sesiwn Ystafell Ffitrwydd a Phwysau

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

Dydd Llun

Dydd Mercher

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y dosbarthiadau ffitrwydd Zoom.

 

Rhaglen Gymnasteg

Rhaid archebu sesiynau o flaen llaw.

Dydd Gwener 14:00 – 19:00

Am fwy o wybodaeth am amseroedd. cysylltwch a’r dderbynfa am fwy o fanylion.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Plas Ffrancon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhlas Ffrancon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.