Croeso i Byw'n Iach Plas Silyn, Penygroes

Darparwyr cyfleusterau
chwaraeon a ffitrwydd
yn Penygroes, Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Plas Silyn...

Hafan
Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Plas Silyn...

Neges PWYSIG i Gwsmeriaid -

Mi fydd gwaith adnewyddu yn cychwyn yn faes parcio Byw'n Iach Plas Silyn ar yr 07/05/24 am hyd at 4 mis.

Yn ystod y cyfnod, mi fydd tarfu ar y nifer o lefydd parcio fydd ar gael yn y ganolfan felly rydym yn awgrymu rhannu lifft, neu gerdded i'r ganolfan lle fydd posib. Rydym hefyd yn gofyn i gwsmeriaid fod yn wyliadwrus o'r cerbydau gwaith fydd o amgylch y maes parcio yn ystod y cyfnod.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleuster achosir ond gobeithiwn fod y newidiadau yn helpu i wella eich profiad yn y ganolfan yn y dyfodol.

Actif Am Oes

Ystod newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd o ddwysedd isel ar gyfer pob oedran ar draws Gwynedd ac ar-lein!

Actif Am Oes
Gwersi Gymnasteg

Mae Byw’n Iach yn cynnig amrywiaeth o lefelau gwersi gymnasteg mewn 7 o’n canolfannau, o ddosbarthiadau cychwynwyr: efydd, dosbarth canolradd: arian, dosbarth uwch: aur, hyd at ddosbarth elit, platinwm.

Gwersi Gymnasteg
Seiclo Dan Do

Mae dosbarth seiclo dan do yn un o’r goreuon am losgi calorïau! Bydd y dosbarth beicio grwp dan do yn eich helpu i ddod yn ffit yn gyflym, gan fynd â’ch ffitrwydd i’r lefel nesaf.

Seiclo Dan Do
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Plas Silyn heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Penygroes, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.
Cysylltwch

Byw'n Iach Plas Silyn, Penygroes

Mae Byw'n Iach Plas Silyn yn cynnig ystod wych o gyfleusterau ffitrwydd, hamdden a chwaraeon yng nghanol Penygroes.

Yn cynnig neuadd chwaraeon maint llawn, campfa â chyfarpar da, amrywiaeth gwych o ddosbarthiadau ffitrwydd a chae chwaraeon awyr agored 3G Maint Olympaidd.

Mae'r tîm yn gweithio'n galed i ddod â phobl ynghyd i fwynhau eu trefn ffitrwydd neu i'w helpu i ddarganfod beth sy'n gweithio iddyn nhw.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Ffordd y Sir,
Penygroes,
Gwynedd
LL54 6HJ
Rhif ffôn:
01286 882047

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Plas Silyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhlas Silyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.