Amserlenni 2021

Gwynedd Council
Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes

Amserlen Hanner Tymor Hydref 2021

Cliciwch Yma am Amserlen Hanner Tymor Hydref 2021:YMA

*amserlen Ystafell Ffitrwydd a Phwysau, Dosbarthiadau Ffitrwydd, Gwersi Gymnasteg fel yr arfer. Gweler y tabs isod am yr amserlen yma.

Ystafell Ffitrwydd a Phwysau

* Mae ein Ystafell Bwysau ar gau heddiw nes rhybudd pellach oherwydd gwaith cynnal a chadw.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 09:00 - 10:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
10:00 - 11:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
11:00- 12:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
11:30-13:00 *Sesiwn bore Actif Am Oes
12:00 - 13:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
13:00 - 14:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
NERS
14:00 - 15:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
15:00 - 16:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
16:00 - 17:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
17:00- 18:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
18:00 - 19:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
19:00 - 20:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
20:00- 21:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
Dydd Mawrth 09:00 - 10:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
10:00 - 11:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
11:00- 12:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
12:00 - 13:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
13:00 - 14:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
14:00 - 15:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
15:00 - 16:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
16:00 - 17:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
17:00- 18:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
18:00 - 19:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
19:00 - 20:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
20:00- 21:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
Dydd Mercher 09:00 - 10:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
10:00 - 11:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
NERS
11:00- 12:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
12:00 - 13:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
13:00 - 14:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
14:00 - 15:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
15:00 - 16:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
16:00 - 17:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
17:00- 18:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
18:00 - 19:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
19:00 - 20:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
20:00- 21:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
Dydd Iau 09:00 - 10:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
10:00 - 11:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
11:00- 12:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
12:00 - 13:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
13:00 - 14:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
14:00 - 15:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
15:00 - 16:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
16:00 - 17:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
17:00- 18:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
18:00 - 19:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
19:00 - 20:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
20:00- 21:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
Dydd Gwener 09:00 - 10:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
10:00 - 11:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
11:00- 12:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
12:00 - 13:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
13:00 - 14:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
14:00 - 15:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
15:00 - 16:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
16:00 - 17:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
17:00- 18:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
18:00 - 19:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
19:00 - 20:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
20:00- 21:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
Dydd Sadwrn 09:00 - 10:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
10:00 - 11:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
11:00- 12:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
12:00 - 13:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
13:00 - 14:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
14:00 - 15:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
Dydd Sul 09:00 - 10:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
10:00 - 11:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
11:00- 12:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
12:00 - 13:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
13:00 - 14:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau
14:00 - 15:00 Ystafell Ffitrwydd a Phwysau

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 11:30-13:00 *Actif am Oes
18:30 -19:00 Craidd
19:15 - 19:45 Cylched Cardio
Dydd Mawrth 17:45 - 18:15 HIIT
18:30 - 19:00 PowerWave

Dydd Iau 17:45 - 18:15 TABATA
18:30 - 19:00 PowerWave
19:10 - 19:40 HIIT

*Sessiynau Actif Am Oes

Gwersi Gymnasteg

Rhaglen Gymnasteg

Sesiwn Rhiant a Phlentyn newydd ar gael yn Byw’n Iach Plas Silyn nawr!

Dydd Llun 14:00 – 14:45

Gweithio gyda’ch plentyn i helpu gwella a datblygu eu gweithredoedd, cydbwysedd a chydlynu! Helpwch nhw baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gymnasteg neu chwaraeon eraill!

Sesiwn 45 munud · £5.50 · i plant 3-4 oed efo 1 rhiant/gwarcheidwad

Mwy o wybodaeth am sesiynau

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Plas Silyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhlas Silyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.