Amserlenni

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn
Byw'n Iach Plas Silyn

Amserlenni
Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes

Ystafell Ffitrwydd a Phwysau

  • Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.
  • Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol
  • Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Dydd Mawrth

Dydd Sadwrn

 

Dosbarthiadau Ffitrwydd

  • Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.
  • Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol
  • Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

Rhaglen Gymnasteg

Sesiwn Rhiant a Phlentyn newydd ar gael yn Byw’n Iach Plas Silyn nawr!

Dydd Llun 14:00 – 14:45

Gweithio gyda’ch plentyn i helpu gwella a datblygu eu gweithredoedd, cydbwysedd a chydlynu! Helpwch nhw baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gymnasteg neu chwaraeon eraill!

Sesiwn 45 munud · £5.50 · i plant 3-4 oed efo 1 rhiant/gwarcheidwad

Mwy o wybodaeth am sesiynau

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Plas Silyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhlas Silyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.