Gwybodaeth - Byw'n Iach Plas Silyn, Penygroes

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau, yr amseroedd agor, yr amserlenni a'r rheoliadau newydd

Gwynedd Council
Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes

Canolfan Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i’r ganolfan ailagor:

Cyfleusterau
Archebu Sesiwn Ffitrwydd
Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd
Rhaglen Gymnasteg

Cyfleusterau Ar Gael

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd

Mae’r offer canlynol yn y ganolfan:

 • Bike
 • Bike
 • X-Train
 • Treadmill
 • Treadmill
 • Leg Press
 • Chest Press
 • Leg Extension
 • Dual Multi Puli

Archebu Sesiwn Ystafell Ffitrwydd a Phwysau

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

Dydd Mawrth

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

 

Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y dosbarthiadau ffitrwydd Zoom.

 

Rhaglen Gymnasteg

Sesiwn Rhiant a Phlentyn newydd ar gael yn Byw’n Iach Plas Silyn nawr!

Dydd Llun 14:00 – 14:45

Gweithio gyda’ch plentyn i helpu gwella a datblygu eu gweithredoedd, cydbwysedd a chydlynu! Helpwch nhw baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gymnasteg neu chwaraeon eraill!

Sesiwn 45 munud · £5.50 · i plant 3-4 oed efo 1 rhiant/gwarcheidwad

Mwy o wybodaeth am sesiynau

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Plas Silyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhlas Silyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.