Cofrestu - Ail-agor Canolfannau

Gwynedd Council

Os ydych chi’n gwsmer Debyd Uniongyrchol (wedi rhewi), Tocyn Blwyddyn, Tocyn Misol neu Cerdyn Byw’n Iach presennol gallwch gofrestru i ddychwelyd i’ch canolfan leol yma!

Dylai clybiau gysylltu â’r ganolfan yn uniongyrchol i drafod archebion.

Gwybodaeth Pwysig cyn Cofrestru

Gwyliwch y fideo ac yna cwblhewch y ffurflen isod:

Mae’n bwysig fod yr wybodaeth yma yn cael ei ddiweddaru, er mwyn sicrhau ein bod yn medru gweinyddu eich cofnodion a llogiadau yn unol â’n polisi preifatrwydd.

Rydym hefyd yn gofyn i chi gadarnhau eich bod wedi gwylio ein fideo anwytho (uwch) wrth gofrestru i ddad-rewi.

Bydd  hyn yn helpu i gydymffurfio gydag ein hasesiad risg Iechyd a Diogelwch er mwyn gwarchod ein staff a mynychwyr eraill yn ein cyfleusterau.

Os oes angen, efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r gwasanaeth Profi, Olrhain, a Diogelu GIG Cymru.

Os nad ydych yn darparu’r wybodaeth yma, oherwydd y rhesymau uchod, yna ni fydd modd i chi gofrestru er mwyn defnyddio ein cyfleusterau ar hyn o bryd.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt