Cwestiynau Cyffredin

Atebion i'r cwestiynau sydd gennych ynglŷn â'n canolfannau yn ystod Pandemig Covid-19

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau ac Atebion ynghylch cau’r Cyfnod Cloi yn dechrau Hydref 23, 2020.

A yw canolfannau Byw'n Iach ar gau yn ystod y cyfnod cloi?

O ganlyniad i’r Cloi mewn grym o 6yh ddydd Gwener Hydref 23ain bydd POB Canolfan Byw’n Iach ar gau tan ddydd Llun 9 Tachwedd 2020. Ni fydd yr gyfleusterau hamdden ar gael yn ystod y cyfnod cloi.

Mae gen i Debyd Uniongyrchol, beth ydych chi'n ei wneud i wneud iawn am yr amser rydych chi ar gau?

Os oes gennych aelodaeth Debyd Uniongyrchol weithredol gyda Byw’n Iach, bydd eich taliad aelodaeth ar gyfer mis Tachwedd yn cael ei ostwng i’r canlynol:

Debyd Uniongyrchol Cynhwysol: £16.30 (pris arferol £35.10)

Debyd Uniongyrchol Corfforaethol: £13.10 (pris arferol £28.10 )

Debyd Uniongyrchol Consesiwn / Amser Ddistaw: £11.00 (pris arferol £23.60)

Debyd Uniongyrchol Plant: £7.20 (pris arferol £15.40)

Mae hyn i wneud yn iawn am yr 16 diwrnod o gau.

Gwneir hyn yn awtomatig, ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth. Bydd eich aelodaeth yn weithredol unwaith eto o Dachwedd y 9fed.

Mae gen i Docyn Misol neu Flynyddol, beth ydych chi'n ei wneud i wneud iawn am yr amser rydych chi ar gau?

Os oes gennych Tocyn misol neu Flynyddol, ychwanegir amser at eich aelodaeth i wneud iawn am y cau (16 diwrnod). Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth gan y bydd hyn yn cael ei wneud yn awtomatig. Bydd eich aelodaeth yn weithredol eto o Dachwedd y 9fed.

Mae gen i Gerdyn Blynyddol Byw'n Iach, beth ydych chi'n ei wneud i wneud iawn am yr amser rydych chi ar gau?

Os oes gennych gerdyn gweithredol Byw’n Iach, ychwanegir amser at eich aelodaeth i wneud iawn am y cau (16 diwrnod). Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth gan y bydd hyn yn cael ei wneud yn awtomatig. Bydd eich aelodaeth yn weithredol eto o Dachwedd y 9fed.

Beth fydd yn digwydd i'm harchebion presennol?

Bydd unrhyw archeb a wneir yn ystod y cyfnod cloi yn cael ei ganslo. Os ydych wedi talu ymlaen llaw am unrhyw sesiynau yn ystod yr amser hwn byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â symud yr archeb neu drefnu ad-daliad.

A allaf archebu sesiwn ymlaen llaw ar gyfer ailagor?

Byddwn yn parhau i ofyn i chi archebu sesiynau ymlaen llaw ar ôl i ni ailagor. Bydd mwy o wybodaeth am sut a phryd y gallwch wneud hyn yn cael ei ryddhau yn ystod y cyfnod cloi.

Roedd fy mhlentyn i fod i ddechrau gwersi nofio ar yr wythnos yn dechrau Tachwedd yr 2il, pryd y byddan nhw'n dechrau nawr?

Bydd Gwersi Nofio sydd i fod i ddechrau ar wythnos Tachwedd 2il yn cael eu symud ymlaen 1 wythnos i ddechrau ar wythnos Tachwedd 9fed. Os ydych wedi derbyn cadarnhad o’r Dydd ac Amser ar gyfer gwersi eich plentyn yna bydd y rhain yn aros yr un fath. Cofiwch ddilyn y canllawiau a’r cyfarwyddiadau ynghylch diogelwch Covid-19 yn y ganolfan

Sut alla i gymryd rhan yn eich dosbarthiadau ar-lein yn ystod y cyfnod cloi?

Mae gennym Ddosbarthiadau Ffitrwydd Ar-lein byw ar gael trwy Zoom. Os hoffech chi fod yn bresennol cofrestrwch yma: Cofrestrwch ar gyfer Dosbarthiadau Ar-lein

(Sylwch y bydd y rhaglen yn newid am y cyfnod cloi i lawr ond byddwch yn derbyn y rhaglen newydd mewn e-bost)

Gallwch hefyd weld rhaglenni ffitrwydd ar unrhyw adeg ar ein sianel YouTube.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt