Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Oes posib i ymuno â Byw'n Iach ar-lein?

Oes! Dilynwch y fideo isod i ddilyn canllawiau ar sut i ymuno gyda Byw’n Iach ar lein

Mae Byw’n Iach yn gwrando ar ein cwsmeriaid…

Yn dilyn Holiadur Boddhad Cwsmer Byw’n Iach ym mis Awst 2023, wnaeth Byw’n Iach wrando arnoch chi a dyma be wnaethon ni

Dyma sut wnaeth Byw'n Iach yn ein holiadur ym mis Ionawr 2024

Ydw i’n gallu ymuno gyda Byw’n Iach ar lein?

Ydych,

Mae modd ymuno ar ein cynlluniau Debyg Uniongyrchol dros y we.

Gallwch ymuno ar y cynlluniau canlynol dros y we:

Cliciwch ar y pecynnau uchod am fwy o wybodaeth.

I ymuno, dilynwch y linc yma: Ymuno Ar Lein

Diweddariad Pwysig Ar Gyfer Teuluoedd Sydd Ar Restrau Aros Gwersi Nofio Ym Mhyllau Arfon a Bangor

Rydym yn awyddus i rannu ychydig o wybodaeth ynglŷn â’r hyn rydym yn ceisio gwneud i gynnig cyfleoedd i’r plant sydd yn aros am le ar gyfer gwersi nofio.

Yn dilyn y cyfnod Covid mae rhestrau aros ar gyfer gwersi nofio yn y ddwy ganolfan wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed. A hynny er gwaetha’r ffaith fod rhaglenni’r ddwy ganolfan wedi ehangu ac rydym wedi cynllunio mwy o wersi wythnosol nag erioed ar blaen. Mae’r sefyllfa wedi codi yn bennaf oherwydd y ffaith fod ddau “cohort” blynyddol o blant wedi methu cael eu derbyn i’r system yn y drefn arferol yn sgil y cyfnodau clo. Rydym yn awyddus iawn i sicrhau fod gymaint o blant a phosib yn cael y cyfle i ddysgu nofio. Mae pob ysgol bellach wedi cael cyfle i ailgychwyn eu gwersi nhw a’r rhan fwyaf helaeth wedi gwneud.

Recriwtio a Hyfforddiant Athrawon Ychwanegol

Fel pob sector rydym yn wynebu sefyllfa heriol iawn o ran recriwtio staff ac mae nifer o’r athrawon ifanc oedd gennyn ni cyn Covid bellach wedi gadael am y brifysgol neu i ddatblygu gyrfa mewn maes arall. Rydym eisoes wedi cynnal sawl cwrs Athrawon Nofio eleni ac mae mwy o gyrsiau wedi cynllunio. Mae athrawon profiadol yn cefnogi’r tîm o athrawon newydd i ddatblygu eu sgiliau. Rydym yn parhau i geisio recriwtio staff ar gytundeb a staff achlysurol ond mae’r hyfforddiant wrth gwrs yn cymryd amser a ddim yn cynnig datrysiad yn syth,

Sut i archebu a thalu am sesiynau ar lein?

I archebu dros eich plentyn/ plant dilynwch y cyfarwyddiadau yma: Cyfarwyddiadau

Sut i archebu a thalu am sesiynau ar lein yn gyffredinol: Cyfarwyddiadau

Sut i ddefnyddio App Byw'n Iach?

Mae App Byw’n Iach yn le canolog i’n holl wybodaeth ddiweddaraf, y newyddion diweddaraf, amserlenni, digwyddiadau a hysbysiadau.

Gwybodaeth i Gwsmeriaid:

  • Aelodau sydd hefo cyfrif ar lein a chyfrinair defnyddiwch yr un manylion mewngofnodi i’r app.
  • Aelodau sydd heb ddefnyddio eu cyfrif – gyrrwch eich Rhif Aelodaeth Byw’n Iach neu Rhif Cerdyn Byw’n Iach (GN…), eich Enw Llawn a’ch Cyfeiriad Llawn i’ch canolfan leol neu yma: Cyswllt
  • Mae’r ap ar gael i bob cwsmer i adolygu sesiynau a derbyn newyddion (ond angen aelodaeth/cyfrif i fedru archebu)

Cliciwch ar yr llun isod i lawrlwytho yr ap ar eich ffôn

Sut i ddefnyddio’r ap? Ewch draw i dudalen YouTube Byw’n Iach er mwyn gwylio fideos as sut i ddefnyddio’r ap.

YouTube Byw’n Iach

Sut i lawrlwytho’r ap?

Pa ddillad a nwyddau Byw'n Iach sydd ar gael?

Mae nwyddau Byw’n Iach ar gael mewn tair o’n canolfannau ar draws Gwynedd

  • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon (Canolfan Tenis)
  • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
  • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala

[table “62” not found /]

Mae gan Byw’n Iach amrywiaeth o ddillad ar werth.

Mae samplau ar gael mewn tair o’n canolfannau.

  • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon
  • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
  • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala

Gallwch archebu ein dillad oddi ar y we drwy ddilyn y linc yma:  Prynnu dillad Byw’n Iach

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt