Cwestiynau Cyffredin

Atebion i'r cwestiynau sydd gennych ynglŷn â'n canolfannau yn ystod Pandemig Covid-19

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Ydy'ch canolfannau ar agor?

Na, mae ein canolfannau bellach ar gau.

Ond o ganlyniad i’r Cyfnod Cloi mewn grym o Ddydd Sadwrn Rhagfyr 19, 2020 bydd Canolfannau Byw’n Iach ar gau nes bydd rhybudd pellach. Ni fydd cyfleusterau hamdden ar gael yn ystod y cyfnod clo hwn. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i adolygu’r rheoliadau ar ôl 3 wythnos. Byddwn yn eich diweddaru unwaith y byddwn yn gwybod am unrhyw ddatblygiadau pellach.

Pryd fydd eich canolfannau'n ailagor?

Caeodd ein canolfannau ar Ragfyr 19. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i adolygu’r rheoliadau bob 3 wythnos. Byddwn yn eich diweddaru unwaith y byddwn yn gwybod am unrhyw ddatblygiadau pellach.

Beth fydd yn digwydd gyda fy Aelodaeth Debyd Uniongyrchol?

Bydd bob Aelodaeth Debyd Uniongyrchol* weithredol yn cael eu rhewi Ddydd Iau Rhagfyr 24ain.

Ni chymerir unrhyw daliad ym mis Ionawr.

Bydd Debyd Uniongyrchol Presennol sydd wedi eu rhewi ar hyn o bryd yn aros felly.

NID oes angen i chi wneud unrhyw beth. Byddwn mewn cysylltiad â gwybodaeth bellach am eich aelodaeth unwaith y bydd gennym ni yn y flwyddyn newydd.

*Mae hyn yn cynnwys aelodaeth Ffitrwydd, Cynhwysol, Nofio, Gymnasteg a Phlant

Unwaith y byddwn yn derbyn hysbysiad o ddyddiad ailagor, byddwn yn cysylltu â phob cwsmer sydd ag aelodaeth “byw / heb ei rewi” ar hyn o bryd, i’ch hysbysu y bydd eich aelodaeth yn dod yn weithredol unwaith eto ac yn cadarnhau y trefniadau talu yn y dyfodol.

A oes angen i mi wneud cais i rewi fy aelodaeth?

Bydd pob Aelodaeth Debyd Uniongyrchol gweithredol yn cael eu rhewi Ddydd Iau Rhagfyr 24ain. NID oes angen i chi wneud unrhyw beth gan y bydd hyn yn cael ei wneud yn awtomatig i chi. Byddwn mewn cysylltiad gyda gwybodaeth bellach am eich aelodaeth unwaith y bydd gennym ni ddiweddariad yn y flwyddyn newydd

Sut mae'r cyfnod cloi yn effeithio ar fy nhocyn misol / blynyddol?

Os oes gennych docyn Blynyddol neu Fisol gweithredol gyda Byw’n Iach, ychwanegir amser at eich tocyn i wneud iawn am y cyfnod cloi.

Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth gan y bydd hyn yn cael ei wneud yn awtomatig. Bydd eich aelodaeth yn weithredol eto unwaith y gallwn ailagor.

Prynais gerdyn Byw'n Iach blynyddol i ddechrau mynychu eto, a fydd amser yn cael ei ychwanegu i wneud iawn am y cau?

Ychwanegir amser at eich cerdyn blynyddol Byw’n Iach i wneud iawn am y cyfnod cloi.

Mae gen i archeb yn barod, beth sydd angen i mi ei wneud?

Bydd unrhyw archeb a wneir yn ystod y cyfnod cloi yn cael ei ganslo. Os ydych wedi talu ymlaen llaw am unrhyw sesiynau yn ystod yr amser hwn byddwn yn cysylltu â chi ynghylch aildrefnu neu ad-dalu’r archeb.

Sut dwi'n cael mynediad i'r dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein am ddim?

Os hoffech chi fod yn bresennol cofrestrwch yma: Cofrestrwch ar gyfer Dosbarthiadau Ar-lein

(Sylwch y bydd y rhaglen yn newid am y cyfnod cloi ond byddwch yn derbyn y rhaglen newydd mewn e-bost)

Gallwch hefyd fwynhau ein rhaglenni ffitrwydd unrhyw dro ar ein sianel YouTube.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt