Cwestiynau Cyffredin

Atebion i'r cwestiynau sydd gennych ynglŷn â'n canolfannau yn ystod Pandemig Covid-19

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Diweddariad Pwysig Ar Gyfer Teuluoedd Sydd Ar Restrau Aros Gwersi Nofio Ym Mhyllau Arfon a Bangor

Rydym yn awyddus i rannu ychydig o wybodaeth ynglŷn â’r hyn rydym yn ceisio gwneud i gynnig cyfleoedd i’r plant sydd yn aros am le ar gyfer gwersi nofio.

Yn dilyn y cyfnod Covid mae rhestrau aros ar gyfer gwersi nofio yn y ddwy ganolfan wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed. A hynny er gwaetha’r ffaith fod rhaglenni’r ddwy ganolfan wedi ehangu ac rydym wedi cynllunio mwy o wersi wythnosol nag erioed ar blaen. Mae’r sefyllfa wedi codi yn bennaf oherwydd y ffaith fod ddau “cohort” blynyddol o blant wedi methu cael eu derbyn i’r system yn y drefn arferol yn sgil y cyfnodau clo. Rydym yn awyddus iawn i sicrhau fod gymaint o blant a phosib yn cael y cyfle i ddysgu nofio. Mae pob ysgol bellach wedi cael cyfle i ailgychwyn eu gwersi nhw a’r rhan fwyaf helaeth wedi gwneud.

Recriwtio a Hyfforddiant Athrawon Ychwanegol

Fel pob sector rydym yn wynebu sefyllfa heriol iawn o ran recriwtio staff ac mae nifer o’r athrawon ifanc oedd gennyn ni cyn Covid bellach wedi gadael am y brifysgol neu i ddatblygu gyrfa mewn maes arall. Rydym eisoes wedi cynnal sawl cwrs Athrawon Nofio eleni ac mae mwy o gyrsiau wedi cynllunio. Mae athrawon profiadol yn cefnogi’r tîm o athrawon newydd i ddatblygu eu sgiliau. Rydym yn parhau i geisio recriwtio staff ar gytundeb a staff achlysurol ond mae’r hyfforddiant wrth gwrs yn cymryd amser a ddim yn cynnig datrysiad yn syth,

Sut i archebu a thalu am sesiynau ar lein?

I archebu dros eich plentyn/ plant dilynwch y cyfarwyddiadau yma: Cyfarwyddiadau

Sut i archebu a thalu am sesiynau ar lein yn gyffredinol: Cyfarwyddiadau

Sut i ddefnyddio App Byw'n Iach?

Mae App Byw’n Iach yn le canolog i’n holl wybodaeth ddiweddaraf, y newyddion diweddaraf, amserlenni, digwyddiadau a hysbysiadau.

Gwybodaeth i Gwsmeriaid:

  • Aelodau sydd hefo cyfrif ar lein a chyfrinair defnyddiwch yr un manylion mewngofnodi i’r app.
  • Aelodau sydd heb ddefnyddio eu cyfrif – gyrrwch eich Rhif Aelodaeth Byw’n Iach neu Rhif Cerdyn Byw’n Iach (GN…), eich Enw Llawn a’ch Cyfeiriad Llawn i’ch canolfan leol neu yma: Cyswllt
  • Mae’r ap ar gael i bob cwsmer i adolygu sesiynau a derbyn newyddion (ond angen aelodaeth/cyfrif i fedru archebu)

Cliciwch ar yr llun isod i lawrlwytho yr ap ar eich ffôn

Sut i ddefnyddio’r ap? Ewch draw i dudalen YouTube Byw’n Iach er mwyn gwylio fideos as sut i ddefnyddio’r ap.

YouTube Byw’n Iach

Sut i lawrlwytho’r ap?

Pa ddillad a nwyddau Byw'n Iach sydd ar gael?

Mae nwyddau Byw’n Iach ar gael mewn tair o’n canolfannau ar draws Gwynedd

  • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon (Canolfan Tenis)
  • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
  • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala
Cynnyrch Pris
Potel Ddŵr Blastic £6
Potel Ddur £12
Potel Ddŵr Ddur I Blant £6.50
Ysgydwr Protein £8
Cwpan Goffi £6.50
Bag Esgidiau £9
Bag Cau Gyda Llinyn £7
Snŵd £4
Hêt £12

Mae gan Byw’n Iach amrywiaeth o ddillad ar werth.

Mae samplau ar gael mewn tair o’n canolfannau.

  • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon
  • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
  • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala

Gallwch archebu ein dillad oddi ar y we drwy ddilyn y linc yma:  Prynnu dillad Byw’n Iach

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt