Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw

Gwynedd Council

Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw – Cofrestrwch!

Rydyn ni’n mynd i fod yn cynnal dosbarthiadau ffitrwydd byw i chi eu gwneud gartref! Bydd y rhain yn cael eu cynnal yn fyw dros yr App Zoom sydd am ddim ar gael yma:

Zoom App

Amserlen Dosbarthiadau Byw Ar-Lein:

Amserlen Dwysedd Isel Dosbarthiadau Zoom

Dydd Llun

10.30-11.00 – Tai Chi – Ysgafn

Dydd Mawrth

11.30-12.00 – Symudiad Ar Gyfer Lles – Ysgafn

Dydd Iau

10:30 – 11:15 – Pilates – Ysgafn

Ymwrthodiad Sesiynau Ymarfer Ar y We – Ymwrthodiad Cyffredinol

Mae dosbarthiadau ffitrwydd Byw’n Iach ar gael i ddarparu gwybodaeth, cyfarwyddiad, ac ysgogi yn unig. Nid ydynt wedi eu dylunio ar gyfer strwythuro rhaglen ymarfer adref.

Wrth i chi gyfranogi mewn sesiwn ymarfer corff ar lein gan Byw’n Iach, rydw i fel y cyfranogwr yn derbyn fy mod yn cymryd rhan yn y sesiwn heb oruchwyliaeth o risg fy hunain.

Mae’r cyfranogwr yn derbyn nad yw Byw’n Iach yn atebol am unrhyw anaf na niwed sydd yn barhaus o ganlyniad i sesiwn ymarfer corff.

Mae’r cyfranogwr bob amser yn cael eu hannog i ddefnyddio synnwyr cyffredin a bob amser i ddilyn cyfarwyddwyd meddygol proffesiynol cyn mentro mewn unrhyw ffurf o ymarfer corff ar y we.

I gyfranogwyr sydd eisoes â chyflwr meddygol neu niwed blaenorol y gall effeithio eu gallu i gymryd rhan mewn dosbarth ffitrwydd ar y we, dylai dderbyn cymorth meddygol a derbyn cadarnhau cyn cymryd rhan.

Mae’n gyfrifoldeb ar y cyfranogwr i wneud yr hyfforddwr yn ymwybodol o unrhyw gyflwr neu anaf, a hynny dros e-bost neu’r ffôn cyn cymryd rhan mewn dosbarth ffitrwydd ar y we.

Cymorth Cyffredinol

  • Rydym yn annog i chi ymgynghori gyda’ch Meddyg Teulu cyn cychwn ymarfer y corff.
  • Yn ystod i ddosbarthiadau ffitrwydd ar lein, sicrhewch eich bod gennych fynediad hawdd i ffôn.
  • Sicrhewch fod gennych unrhyw feddyginiaeth sydd angen arnoch e.e pwmp asma, chwistrell GTN.
  • Mae’n bwysig gwisgo dillad ac esgidiau cyfforddus ac addas.
  • Sicrhewch fod gennych ddigon o le, a chefnogaeth ymarferol sydd angen.
  • Ymarfer i lefel sydd yn gyfforddus i chi.
  • Cadw’n hydradol.
  • Peidio ag ymarfer y corff os nad ydych yn teimlo’n dda.

Cofrestrwch i Gymryd rhan!

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru i dderbyn gwahoddiadau i’n dosbarthiadau ffitrwydd byw.

Cysylltwch â'n tîm...
Hyfforddwyr Manylion Cyswllt
James Richards JamesLeighRichards@bywniach.cymru

07833441175

Terry Williams TerryOwenWilliams@bywniach.cymru

07813594777

Andrew Owen AndrewLeeOwen@bywniach.cymru

07813594823

Gary Jones GaryJones@bywniach.cymru

07833441174

Andrea Vaughan AndreaVaughan@bywniach.cymru

07976622617

Rachael Roberts RachaelDeniseRoberts@bywniach.cymru

07976622591

Graham Pierce GrahamMathewPierce@bywniach.cymru

07920537570

Ceryl Tindall-Jones ceryljones@bywniach.cymru
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt