Home Workout: Bodyweight HIIT

Gwynedd Council

Stay fit while at home!

A Bodyweight HIIT (High Intensity Interval Training) class you can do at home. No equipment required. Don’t forget to warm up and cool down properly and enjoy!

Activity: Bodyweight HIIT
Intensity: High
Programme:
5 Activities
5 Rounds
45 Seconds Each
15 Second rest between activities
Activities:
1) Mountain Climbers
2) Squats
3) Press Up
4) Split Jumps
5) Burpees

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt