Babi Actif Activities

Gwynedd Council

Babi Actif Activities

Babi Actif is FREE from the 01/01/23 – 31/03/23

Sessions need to be booked in advance, book online or call the centre.

Here is the link to book online: Book Online

And contact phone numbers are here: Phone Numbers

SOFT PLAY

Soft Play 0 – 5 yrs

Check out your local center timetable below:

  • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon: Sunday 11:00 – 12:00
  • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli: Sunday 09:00 – 10:00
  • Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog: Sunday 10:30 – 11:30
  • Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes: Saturday 10.30 – 11.30
  • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala: Friday 10:00 – 11.00
  • Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn: Saturday 11.00 – 12.00
  • Byw’n Iach Pafiliwn, Abermaw: Monday 12:oo – 13:00
  • Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau: Sunday 09:30 – 10:30

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt