Gŵyl Ffitrwydd Glan Wnion, Dolgellau

Gwynedd Council

Gŵyl Ffitrwydd

Eleni, bydd gŵyl ffitrwydd Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau yn cael ei gynnal ar y 27/9/19 rhwng 5:30pm – 7:30pm.

Mae Byw’n Iach yn cyflwyno gŵyl ffitrwydd, i chi gael cyfle i drio amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd. Dyma gyfle i chi gael blas ar ddosbarthiadau gwahanol rydym yn eu cynnig yn ein canolfannau.

Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn dosbarthiadau:

  • Pilates
  • Seiclo Dan Do
  • Boxercise
  • Cyflyru Cylchol
  • Anwythiad – dyma gyfle i chi gael dysgu ac ymarfer defnyddio ein hystod o offer ffitrwydd o ansawdd uchel, yn cynnwys yr Ap Pulse Move yn hwylus.

Mae cyfle i chi sgwrsio yn anffurfiol gydag aelodau o staff y ganolfan yn dilyn ymarferion. Mae croeso cynnes i bawb. Bydd y gwŷl yn rhad ac am ddim, felly rhag eich siomi, sicrhewch eich bod yn archebu eich lle heddiw.

Ar gyfer mwy o wybodaeth am ein dosbarthiadau ffitrwydd dilynwch y linc: Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt