Gŵyl Ffitrwydd Glaslyn, Porthmadog

Gwynedd Council

Eleni, bydd gŵyl ffitrwydd Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog yn cael ei gynnal ar y 04/12/19 rhwng 17:30pm – 20:00pm.

Mae Byw’n Iach yn cyflwyno gŵyl ffitrwydd, i chi gael cyfle i drio amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd. Dyma gyfle i chi gael blas ar ddosbarthiadau gwahanol rydym yn eu cynnig yn ein canolfannau.

Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn dosbarthiadau:

  • Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol
  • Cyflyru Cylchol
  • Effaith Metabolig
  • Powerwave
  • Mae cyfle i chi sgwrsio yn anffurfiol gydag aelodau o staff y ganolfan yn dilyn ymarferion. Mae croeso cynnes i bawb.

Bydd yr wŷl yn rhad ac am ddim, felly rhag eich siomi, sicrhewch eich bod yn archebu eich lle heddiw drwy ffonio 01766 512711 neu ewch draw i’r ganolfan.

Ar gyfer mwy o wybodaeth am ein dosbarthiadau ffitrwydd dilynwch y linc: DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt