Gŵyl Ffitrwydd Penllyn, Bala

Gwynedd Council

Gŵyl Ffitrwydd Penllyn, Bala

 

Eleni, bydd gŵyl ffitrwydd Byw’n Iach Penllyn, Bala yn cael ei gynnal ar y 26/9/19.

Bydd sesiynau yn cael ei gynnal rhwng 11:00 – 12:30 / 18:30 – 20:00

Bydd hefyd sesiynau anwythiad yn yr ystafell ffitrwydd: 10:00 – 11:00 / 14:00 – 15:00 / 17:00 – 18:00

Mae Byw’n Iach yn cyflwyno gŵyl ffitrwydd, i chi gael cyfle i drio amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd. Dyma gyfle i chi gael blas ar ddosbarthiadau gwahanol rydym yn eu cynnig yn ein canolfannau.

  • Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn dosbarthiadau:
  • Pilates
  • Seiclo Dan Do
  • Boxercise
  • Cyflyru Cylchol
  • Anwythiad – dyma gyfle i chi gael dysgu ac ymarfer defnyddio ein hystod o offer ffitrwydd o ansawdd uchel, yn cynnwys yr Ap Pulse Move yn hwylus.

Mae cyfle i chi sgwrsio yn anffurfiol gydag aelodau o staff y ganolfan yn dilyn ymarferion. Mae croeso cynnes i bawb. Bydd y gwŷl yn rhad ac am ddim, felly rhag eich siomi, sicrhewch eich bod yn archebu eich lle heddiw.

Ar gyfer mwy o wybodaeth am ein dosbarthiadau ffitrwydd dilynwch y linc: Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt