HAF O HWYL!

HAF O HWYL!

HAF O HWYL!

  • Rhaglen Haf sy’n gyfuniad o weithgareddau am ddim a rhai efo ffi.
  • Ar gael yn ein canolfannau ar draws Gwynedd!
  • O achos cyfyngiadau Covid 19, mi fydd rhaid archebu lle o flaen llaw ar gyfer pob sesiwn. Mae’r sesiynau’n siŵr o lenwi’n sydyn, felly rydym yn awgrymu cynllunio o flaen llaw!

Trefnu Aelodaeth Byw’n Iach:
Bydd rhaid i bob plentyn/person ifanc fod yn aelod i archebu lle! Ond cofiwch bod aelodaeth ar gael yn rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc o 0 i 16 oed. Holwch yn eich canolfan lleol yn fuan i sefydlu aelodaeth os nad ydyn nhw’n aelodau’n barod.

Bwcio:

  • Gallwch archebu lle ar gyfer ein sesiynau Haf o Hwyl drwy ffonio’r ganolfan, neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau yma: Cyfarwyddiadau

Amserlenni:

Gwetihgareddau:

 

 

 

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt