Hanner Tymor Mai 2023

Gwynedd Council

Hanner Tymor Mai

Ymunwch â ni ym mis Mai ar gyfer ein gweithgareddau Hanner Tymor sy’n llawn hwyl!

  • Dyma raglen Hanner Tymor Mai 2023!
  • Ar gael yn ein canolfannau ar draws Gwynedd!
  • Mae’r gweithgareddau ar gael rhwng 29/05/23 – 04/06/23

Sut i archebu?

Rydym yn derbyn llogiadau yn y ganolfan ac ar y ffôn HEDDIW, yn anffodus nid oes modd archebu lle i weithgaredd sydd mwy 10 diwrnod i ffwrdd drwy ein system archebu ar lein.

Bydd modd archebu lle drwy ffonio’r ganolfan, ymweld a’r ganolfan neu archebu ar-lein,

Cliciwch yma i archebu ar lein:  Archebu Ar-Lein!

Ma rhifau cyswllt yr holl ganolfannau ar gael yma: Rhifau Cyswllt

Pa weithgareddau sydd ar gael?

Amserlenni:

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt