Helfa Drysor Hanner Tymor

Gwynedd Council

Helfa Drysor Hanner Tymor

Cymerwch ran yn yr Helfa Drysor Hanner Tymor cyffrous gan Byw’n Iach! Cadwch y plant yn brysur gyda’n rhestr gyffrous o weithgareddau a heriau hwyliog.

Tynnwch luniau o bob un o’r heriau wrth i chi fynd!

Gallwch Lawrlwytho’r Helfa Drysor isod! Lawrlwytho ac Argraffwch neu Lawrlwythwch ef a’i gwblhau’n ddigidol gyda’r blychau ar y PDF.

Lawrlwytho yr Helfa Drysor

Cwblhewch gynifer ag y gallwch, anfonwch y lluniau i Byw’n Iach a chael eich cynnwys yn y raffl ar gyfer:

  1. Fitbit
  2. Eich dewis chi o Grys Tîm Chwaraeon
  3. Helmed Beic
  4. Pêl Chwaraeon o’ch dewis chi!
  5. Bag Chwaraeon
    6-10. Taleb Chwaraeon Ar-lein – £25

Cyflwyno’ch lluniau i’n Tudalen Facebook, neu e-bostio cyswllt@bywniach.cymru.

Lawrlwytho yr Helfa Drysor

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt