Hunan-ddatganiad

Hunan-ddatganiad

Covid-19 Hunan-ddatganiad

Wrth archebu sesiwn neu dosbarthiadau / ddod i mewn i’r canolfan, rydych chi’n cytuno:

• Nid oes gen i symptomau COVID-19 ar hyn o bryd (peswch sych parhaus newydd, twymyn, colli blas neu arogl)

• Nid wyf wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19 na dechrau symptomau
COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf. (Gall unigolion sydd wedi cwblhau eu cyfnod ynysu (10 diwrnod) ac nad oes ganddynt unrhyw symptomau ar ôl
(heblaw peswch sych neu golli blas neu arogl a all bara am beth amser)
ddychwelyd i weithgareddau arferol)

• Nid oes unrhyw aelod o fy nghartref wedi cael symptomau COVID-19 nac wedi profi’n bositif am COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf

• Nid oes olrheiniwr cyswllt o’r Rhaglen Profi, Olrhain ac Amddiffyn wedi cysylltu â mi a dywedwyd wrthyf am ynysu yn ystod y 14 diwrnod diwethaf fel cyswllt â rhywun sydd â COVID-19 wedi’i gadarnhau.

• Nid wyf wedi dychwelyd o wlad y tu allan i’r DU yn ystod y 14 diwrnod diwethaf,
ac eithrio’r rhai ar y rhestr eithriedig

Archebwch eich sesiwn yn eich canolfan Byw’n Iach leol

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt