Pecynnau Byw'n Iach

Pecynnau

Pecynnau Byw’n Iach

Mae gennym ni ystod o becynnau Debyd Uniongyrchol a Cyn-dâl sy’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n edrych i fod yn fwy heini ac iachach!

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i chi i bob un o’r 11 safle ledled Gwynedd.

Pecynnau Debyd Uniongyrchol

Rhannwch gost eich pecyn yn hawdd a chyda’r ymdrech leiaf gyda’n hopsiynau pecyn Debyd Uniongyrchol. Dewiswch yr un sy’n fwyaf addas i chi!

Mae buddion ymuno â’n pecyn Debyd Uniongyrchol yn cynnwys:

 • Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd
 • Mynediad i dosbarthiadau ffitrwydd
 • Sesiynau nofio cyhoeddus*
 • Gwersi nofio*
 • Gwersi plymio*
 • Chwaraeon raced
 • Aelodaeth Am Ddim (arbed £19.90)
 • Anwythiad AM DDIM (arbed £11.70)

PECYNNAU DEBYD UNIONGYRCHOL MISOL
Oedolyn - Anghyfyngedig£33.90
Consesiwn - Anghyfyngedig£22.70
Amser Ddistaw - 09:00 - 16:00 + Penwythnos£22.70
Consesiwn = 0-24 oed, anabl a phobl dros 60 oed *Noder: Nid yw bob cyfleuster ar gael ymhob canolfan. Amodau’n berthnasol, os ar gael.

I ymuno, ymwelwch â’ch canolfan Byw’n Iach leol a chofrestrwch heddiw!

Pecynnau Cyn-dâl

Rydym hefyd yn cynnig opsiynau rhagdaledig gan gynnwys tocyn Wythnosol, tocyn Misol a’n tocynnau Blynyddol gwerth mawr. Mae’r tocynnau hyn ar gael i aelodau presennol ac yn darparu mynediad i:

 • Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd
 • Mynediad i dosbarthiadau ffitrwydd
 • Sesiynau nofio cyhoeddus*
 • Gwersi nofio*
 • Gwersi plymio*
 • Chwaraeon raced
 • Anwythiad AM DDIM (arbed £11.70)

PECYNNAU CYN-DÂL
Tocyn Blynyddol Consesiwn£227.00
(12 mis am 10)
Tocyn Blynyddol Oedolyn£339.00
(12 mis am 10)
Tocyn Misol Consesiwn£29.40
(aelodau yn unig)
Tocyn Misol Oedolyn£45.20
(aelodau yn unig)
Tocyn Wythnosol£19.90
Dewiswch yr un sy’n fwyaf addas i chi!

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt