Pecynnau Byw'n Iach

Pecynnau

Pecynnau Byw’n Iach

Mae gennym ni ystod o becynnau Debyd Uniongyrchol a Cyn-dâl sy’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n edrych i fod yn fwy heini ac iachach!

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i chi i bob un o’r 11 safle ledled Gwynedd.

Pecynnau Debyd Uniongyrchol

Rhannwch gost eich pecyn yn hawdd a chyda’r ymdrech leiaf gyda’n hopsiynau pecyn Debyd Uniongyrchol. Dewiswch yr un sy’n fwyaf addas i chi!

Mae buddion ymuno â’n pecyn Debyd Uniongyrchol yn cynnwys:

 • Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd
 • Mynediad i dosbarthiadau ffitrwydd
 • Sesiynau nofio cyhoeddus*
 • Gwersi nofio*
 • Gwersi plymio*
 • Chwaraeon raced
 • Aelodaeth Am Ddim (arbed £19.90)
 • Anwythiad AM DDIM (arbed £11.70)

PECYNNAU DEBYD UNIONGYRCHOL MISOL
Oedolyn - Anghyfyngedig£35.10
Consesiwn - Anghyfyngedig£23.60
Amser Ddistaw - 09:00 - 16:00 + Penwythnos£23.60
Consesiwn = 0-24 oed, anabl a phobl dros 60 oed *Noder: Nid yw bob cyfleuster ar gael ymhob canolfan. Amodau’n berthnasol, os ar gael.

I ymuno, ymwelwch â’ch canolfan Byw’n Iach leol a chofrestrwch heddiw!

Pecynnau Cyn-dâl

Rydym hefyd yn cynnig opsiynau rhagdaledig gan gynnwys tocyn Wythnosol, tocyn Misol a’n tocynnau Blynyddol gwerth mawr. Mae’r tocynnau hyn ar gael i aelodau presennol ac yn darparu mynediad i:

 • Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd
 • Mynediad i dosbarthiadau ffitrwydd
 • Sesiynau nofio cyhoeddus*
 • Gwersi nofio*
 • Gwersi plymio*
 • Chwaraeon raced
 • Anwythiad AM DDIM (arbed £11.70)

PecynDisgrifiadCost
Tocyn WythnosolYstafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau
ffitrwydd,
nofio cyhoeddus,
gwersi nofio,
gwersi plymio
a chwaraeon raced*
+ Anwythiad AM DDIM (arbed £12.20)
£20.70
Tocyn Misol Oedolyn£46.80
(£30.50 amser ddistaw)
Tocyn Misol Consesiwn£30.50
Tocyn Blynyddol Oedolyn£352.00
(£236.00 amser ddistaw)
Tocyn Blynyddol Consesiwn£236.00
Dewiswch yr un sy’n fwyaf addas i chi!

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt