Pethau I’w Gwneud yng Ngwynedd

Gwynedd Council

Mae Byw’n Iach yn barod i gynnig amrywiaeth o weithgareddau i ymwelwyr yng Ngwynedd!

Tocynnau a Phrisiau:

Tocyn diwrnod i'r teulu

Chwilio am rywbeth i wled gyda’r teulu? Eleni am y tro cyntaf rydym yn cynnig tocyn diwrnod i’r teulu. Perffaith ar gyfer y teulu i gyd, mae’r tocyn yma yn gymwys i 2 oedolyn, a 4 o blant hyd at 16 oed. Yn y tocyn mae mynediad i byllau nofio Byw’n Iach, tenis bwrdd, badminton, sboncen a tenis.

Mae’r tocyn yma ar gael ym mhob derbynfa.

Tocyn diwrnod a tocyn wythnos

Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth gynhwysol wythnos o hyd (7 diwrnod) am £23.50, ogystal a tocyn diwrnod am £10.60. Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae hyn yn darparu mynediad i’n hystod eang o gyfleusterau.

 • Nofio Cyhoeddus
 • Ystafelloedd Ffitrwydd
 • Dosbarthiadau ffitrwydd
 • Gwersi Nofio Oedolion
 • Cyrtiau chwaraeon raced ar unrhyw nifer o achlysuron, ar draws ein holl safleoedd yng Ngwynedd.
 • Anwythiad am ddim

Gweithgareddau i bawb :

Easter Holidays

Dyma lu o weithgareddau sydd gan ganolfannau Byw’n Iach dros y Pasg eleni. Dyma rhaglen Pasg sy’n gyfuniad o weithgareddau am ddim a rhai gyda ffi ar gael yn ein canolfannau ar draws Gwynedd rhwng 25/03/24 – 7/04/24.

 • Chwarae Meddal 0 – 5 oed- am ddim!
 • Sesiynau Chwarae i blant gyda anghenion arbennig- am ddim!
 • Camp Chwaraeon 8 – 11 oed- am ddim!
 • Camp Chwaraeon Bach 5 – 7 oed- am ddim!
 • Sesiynau Pasbort Ffitrwydd 11 – 15 oed
 • Mynediad am ddim i ddosbarthiadau ffitrwydd y prif raglen i blant 11 – 18 oed
 • Chwarae Allan – caniatáu i blant a phobl ifanc lleol defnyddio cyrtiau a chaeau tu allan yn rhad ac am ddim yn ystod oriau agor y ganolfan a thu allan i sesiynau sydd wedi cael eu bwcio gan gwsmeriaid.
 • Nofio Am Ddim 0 – 16 oed
 • Sesiynau Inflatables a Fflôt
 • Cyrsiau Nofio Dwys wythnosol
 • Gwersi Nofio Swigod 0 – 3 oed

Dyma linc i archebu ar lein (bydd angen cyfrif Byw’n Iach. Os nad oes gennych gyfrif, cysylltwch â cyswllt@bywniach.cymru):
Archebwch ar lein

Linc am yr holl weithgareddau ac amserlenni sydd ar gael dros y Pasg eleni: Gwyliau Pasg 2024

Beics Trydan

Mae gan Byw’n Iach feics trydan i chi eu hurio hyd at 3 awr / neu i gael sesiynau tywys. Mae’r beics ar gael yn y canolfannau canlynol yn ystod y flwyddyn

 • Byw’n Iach Bangor
 • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon (safle tenis)
 • Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes
 • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala

Am fwy o wybodaeth am lwybrau lleol, a lleoliadau ar lefyd di fynd ar y beics, dilynwch y linc yma: Llwybrau Beicio Gwynedd

 

Prisiau hanner diwrnod

[table “89” not found /]

Pris sesiynau dan arweiniad

[table “90” not found /]

⭐Mae’r beics ar gael AM DDIM i aelodau Debyd Uniongyrchol Ffitrwydd!
* Mae prisiau consesiwn yn berthnasol i 0-24 oed/ defnyddwyr anabl a pobl 60+. Mae’n RHAID i chi fod yn 16+ er mwyn defnyddio beics Trydan Byw’n Iach

Chwarae Allan

Rydym yn deall fod diddanu plant dros y gwyliau’n medru fod yn gostus. Dros y Gwyliau ysgol yn ystod 2023, mi fydd Byw’n Iach yn caniatáu i blant a phobl ifanc lleol defnyddio cyrtiau a chaeau tu allan yn rhad ac am ddim yn ystod oriau agor y ganolfan a thu allan i sesiynau sydd wedi cael eu bwcio gan gwsmeriaid.

Dyma’r cyfleusterau fydd ar gael:

 • Cae Synthetig Plas Ffrancon
 • Caeau 5 pob ochr Bangor
 • Cae Synthetig a Chyrtiau Tenis & Pêl fasged Arfon
 • Cae Synthetig Plas Silyn
 • Cae Synthetig a Chyrtiau Tenis Dwyfor
 • Cae 5 pob ochr a Chyrtiau Tenis Glaslyn
 • MUGA Glan Wnion
 • Cae Synthetig a chyrtiau Tenis Bro Dysynni

Mae croeso i rieni a gwarchodwyr chwarae gyda’u plant a fydden ni’n cydweithio gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid a’r Heddlu i drefnu digwyddiadau o dro i dro.

Mi fydd ychydig o offer sylfaenol hefyd ar gael i fenthyg os bydd angen e.e. racedi tenis a pheli.

Mae pobl ifanc lleol wedi ein helpu i greu set o safonau ar gyfer y defnydd yma:

 • Parchu’r offer a’r cyfleusterau
 • Parchu’r Staff a defnyddwyr eraill
 • Dim beics neu sgwteri ar y cyrtiau/ caeau
 • Trainers yn unig
 • Dim gollwng sbwriel

Os ‘na fydd y safonau’n cael eu cynnal, mi fydd gan staff yr hawl i wahardd unigolion, neu yn y pendraw cau’r cyfleusterau. Felly mae hyn yn eich dwylo chi pobl ifanc Gwynedd!

Diolch yn fawr i Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru (Cronfa PACT) am eu nawdd!

Cyfleusterau Gwlyb :

Cawodydd

Mae gan Byw’n Iach nifer o gyfleusterau hygyrch ac addas i bawb ar draws y sir.

Mae cawodydd ar gael mewn 7 o’n canolfannau, ac ar gael i’w defnyddio am £2.10 i aelodaeth (consesiwn £1.40), a £2.50 i rai sy’n ddi-aelod (consesiwn).

Pyllau Nofio

Mae pyllau nofio ar gael i chi ddefnyddio yn ystod defnydd cyhoeddus, gyda llithren ddŵr yn Byw’n Iach Dwyfor a Penllyn, a cofiwch gallwch ddilyn gyda cawod am ddim yn dilyn y sesiwn yn y pwll.

[table “76” not found /]

* Mae prisiau consesiwn yn berthnasol i 0-24 oed/ defnyddwyr anabl a pobl 60+.

Os ydych yn ymwelydd rheolaidd o fewn yr ardal, mae ein cerdyn Byw’n Iach Blynyddol ar gael i’w brynu am £23.50 (£ 12.80 i 60 + / 16-24 oed / pobl anabl; ac yn rhad ac am ddim i rai dan 16 oed). Gallwch ddefnyddio’r aelodaeth yma am 12 mis. Bydd hyn yn darparu mynediad i’n system archebu o fewn y ganolfannau, ar lein ac ar ap Byw’n Iach, a hefyd yn cynnig pris gostyngedig i chi ar bob ymweliad â’r ganolfan am 12 mis.

Mae’r holl wybodaeth isod ar gael ym mhob un o’n 12 canolfannau ar draws Gwynedd. Dilynwch y linc yma am unrhyw wybodaeth gyswllt ein canolfannau: Cyswllt gyda ni!

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt