Polisi Mynediad Nofio i Blant o Dan 8 oed

Gwynedd Council

Polisi mynediad nofio i blant o dan 8 oed

Cliciwch isod i weld polisi mynediad nofio i blant o dan 8 oed eich canolfan leol:

Byw'n Iach Arfon, Caernarfon

Byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog

Byw'n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Mwy o wybodaeth am y Cynllun Nofio Achrededig

Mae’n rhaid i Nofwyr gyrraedd pob un o’r uchod i gael eu hachredu.

  1. Nofio 25m ar y blaen neu’r cefn yn effeithiol
  2. Troedio’r dŵr am 30 eiliad
  3. Plymio wyneb neu traed yn gyntaf
  4. Trochi ac ail-wyneb gyda llygaid ar agor
  5. Nedio mewn dŵr dwfn heb gymorth
  6. Dringo allan heb gymorth

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt