Aelodaeth a Phrisiau

Mae prisiau consesiwn yn berthnasol i'r canlynol:
0-24 oed, defnyddwyr anabl a defnyddwyr 60+ oed.

Gwynedd Council

Pecynau Debyd Uniongyrchol

Prisiau Ffitrwydd

Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio a chwaraeon raced* + Aelodaeth Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13)

PECYNNAU DEBYD UNIONGYRCHOL MISOL
Oedolyn – Anghyfyngedig £39.70
Consesiwn - Anghyfyngedig £26.80
Amser Ddistaw - 09:00 - 16:00 + Penwythnos £26.80
Corfforaethol £31.80

Ystafelloedd Ffitrwydd, Dosbarthiadau Ffitrwydd Dwysedd Isel, Nofio Cyhoeddus, a Chwaraeon Raced* + Aelodaeth Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13)

PECYNNAU DEBYD UNIONGYRCHOL MISOL
Pecyn Ffitrwydd Pobl Ifanc 11-15 £17.50

Cofrestrwch ar gyfer debyd uniongyrchol ffitrwydd

Prisiau Gwersi

Pecyn Disgrifiad Côst
Gwersi Nofio Isafswm o 42 o wersi wythnosol y flwyddyn
+ Nofio AM DDIM ar gyfer yr holl sesiynau Nofio Cyhoeddus
£19.70
Gwersi Gymnasteg £20.10

Pecynnau Cyn-Dâl

Prisiau Pecynnau Cyn-Dâl

Pecyn Cynnwys Cost
Tocyn Wythnosol

Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio a chwaraeon raced* + Aelodaeth Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13)

£23.50
Tocyn Misol Oedolyn £53.00
Tocyn Misol Consesiwn £34.50
Tocyn Diwrnod £10.60
Tocyn Blynyddol Oedolyn £556
Tocyn Blynyddol Consesiwn £367
Tocyn Diwrnod Teulu (2 oedolyn a 4 o blant hyd at 16 mlwydd oed) Nofio* / Badminton / Tenis / Sboncen / Tenis Bwrdd £13.80 - Aelod
£18.00 - Di - Aelod

Aelodaeth

Prisiau Aelodaeth Blynyddol

Pecyn Côst
Oedolyn £23.50
Consesiwn £12.80
Plant (o dan 16) Am Ddim

Prisiau

Prisiau Prif Weithgareddau

Gweithgaredd Defnyddiwr Pris Aelod Pris Di-Aelod
Dosbarth Ffitrwydd Oedolyn £7.50 £9.40
Consesiwn £5.10 £6.60
Ystafell Ffitrwydd Oedolyn £7.50 £9.40
Consesiwn £5.10 £6.60
Anwythiad Oedolyn £13.80 £18.00
Anwythiad Consesiwn £9.80 £12.70
Hyfforddiant Personol 1:1 £41.10 -
Sesiwn Ffitrwydd Pobl Ifanc £3.00 -
NERS Sesiwn Unigol NERS £3.00 -
Cynllun 16 wythnos NERS £96 -
Actif Am Oes Sesiwn Ffitrwydd £3.00 -

Gweithgaredd Defnyddiwr Pris Aeold Pris Di-Aelod
Nofio Cyhoeddus Oedolyn £4.80 £6.30
Consesiwn £3.30 £4.40
Plentyn Anabl Am Ddim -
O dan 3 oed Am Ddim Am Ddim
Tocyn Teulu (2+2) £13.80 £18.00
Gweithgaredd Defnyddiwr Pris Aelod Pris Di-Aeold
Neuadd Llawn (1 awr) Oedolyn £49.80 £66.00
Consesiwn £35.70 £46.60
1/2 Neaudd (1 Awr) Oedolyn £24.90 £33.00
Consesiwn £17.85 £23.30
Badminton Oedolyn £12.45 £16.50
Consesiwn £8.95 £11.65
Tenis Bwrdd Oedolyn £6.80 £8.80
Consesiwn £5.10 £6.40
Sboncen Oedolyn £9.10 £11.80
Consesiwn £5.70 £7.40
Cwrt Tenis Mewnol Oedolyn £17.20 £22.20
Consesiwn £11.60 £15.00

Gweithgaredd Defnyddiwr Pris Aelod Pris Di-Aeold
Maes Bob Tywydd - Maes Llawn (1 Awr) Oedolyn £52.00 £65.00
Consesiwn £37.10 £46.30
Maes Bob Tywydd - Maes Llawn (1 Awr a 1/2) Oedolyn £75.00 £91.00
Consesiwn £45.90 £58.00
1/2 neu 3/4 Maes (1 awr) Oedolyn £40.90 £51.00
Consesiwn £28.70 £35.60
Maes 5/7 Bob Ochr (1 Awr) Oedolyn £47.30 £60.00
Consesiwn £28.70 £35.50
Cwrt Tenis Allanol Oedolyn £8.40 £10.50
Consesiwn £5.70 £6.70

Prisiau Llawn Byw'n Iach

Defnydd o’r cerdyn

  • Mae’n rhaid i’r aelod ddangos eu/ei cerdyn aelodaeth pan yn mynychu neu yn talu am y cyfleuster.Os na fyddent yn gwneud hyn, bydd rhaid iddynt dalu’r gyfradd arferol.
  • Mae Cyngor Gwynedd yn cadw’r hawl i adolygu’r amodau hyn ar unrhyw adeg.
  • Bydd newidiadau i’r amodau defnydd yn cael eu hysbysebu yn y cyfleusterau perthnasol 28 diwrnod cyn iddynt ddod i rym.

Ble i gael cerdyn

  • Mae cerdyn aelodaeth ar gael mewn unrhyw un o Canolfannau Hamdden Gwynedd yn dilyn i ffurflen aelodaeth gael ei chwblhau.
  • Bydd yr unigolyn yn gorfod talu am gardiau a gollwyd, a chardiau sydd wedi’u dwyn neu wedi’u difetha.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a’ch canolfan lleol.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt