Gwersi Nofio Plant

Gwynedd Council
Pwll Nofio Bro Ffestiniog

Gwersi Nofio Plant yn Blaenau Ffestiniog

Mae Byw’n Iach Bro Ffestiniog yn cynnig gwersi nofio ar gyfer pob gallu fel rhan o’n gwaith i annog pawb i fyw’n iach. Rydym yn dilyn Fframwaith Dysgu Nofio Cymru.

Mae ein gwersi nofio yn gwneud yn siŵr fod POB plentyn yn dysgu nofio gwaeth be yw eu gallu, na’u hanghenion.

Mae gennym hyfforddwyr gyda chymwysterau ASA lefel uchel ac maent yn mynychu hyfforddiant parhaus. Felly, gallwch fod yn hyderus y bydd eich plentyn yn cael hyfforddiant rhagorol.

Rydym yn cynnig pecyn Debyd Uniongyrchol gwych i ledaenu cost dysgu eich plentyn hefyd.

Cysylltwch â tîm Bro Ffestiniog heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Fro Ffestiniog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.