Amseroedd Agor

Amseroedd Agor
Pwll Nofio Bro Ffestiniog

Amseroedd Agor
Pwll Nofio Bro Ffestiniog

Mae’r Canolfan ar Gau

Yn sgil datblygiadau diweddar ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Gwynedd, rydym wedi penderfynu i gau canolfannau Byw’n Iach ledled Gwynedd, ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Amseroedd Agor

Diwrnod Amser
Dydd Llun 16:00 – 19:00
Dydd Mawrth 11:00 – 20:00
Dydd Mercher 15:15 – 20:00
Dydd Iau 14:15 – 19:00
Dydd Gwener 11:00 – 18:00
Dydd Sadwrn AR GAU
Dydd Sul 10:00 – 13:00

Mae’r amseroedd hyn yn debygol o newid ar Wyliau Cyhoeddus.

Cysylltwch â tîm Bro Ffestiniog heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Fro Ffestiniog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.