Rheolau Dillad Pyllau Nofio Byw’n Iach

Gwynedd Council

Mae Byw’n Iach yn ymdrechu i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn teimlo’n gyfforddus yn ein pyllau nofio drwy gael cawod cyn nofio a gwisgo dillad nofio glân. Rydym yn awyddus i gwsmeriaid deimlo’n gyfforddus wrth ddefnyddio ein pyllau ac ymfalchïo mewn bod yn ddarparwr hamdden i bawb. Gweler isod ein canllaw dillad nofio i helpu i’w wneud yn gliriach.

Mae’n rhaid i ddillad nofio fod yn addas ac yn briodol bob amser. Dyma rheolau ein pyllau nofio o ran dillad addasu.

Rydym yn croesawu cwsmeriaid i wisgo'r canlynol:

 • Gwisgoedd nofio, ffrogiau nofio, bicinis, tankinis, burkinis, siwtiau gwyleidd-dra
 • Shorts nofio/truncs
 • Rhaid i fabanod a phlant nad ydynt wedi cael hyfforddiant toiled eto wisgo clwt nofio tafladwy o dan ddillad nofio priodol.
 • Yn ogystal â dillad nofio gall cwsmeriaid wisgo crysau-t â sail lycra (llewys hir neu fyr), siorts neu legins
 • Gallai dillad nofio nad ydynt yn ddeunydd sy’n gwrthsefyll clorin gael eu difrodi
 • Gofynnwn i gwsmeriaid wisgo dillad sy’n darparu gorchudd addas ac nad ydynt yn dryloyw pan fyddant yn wlyb

Nid yw gwisgo'r dillad canlynol yn derbyniol::

Nid yw gwisgo’r dillad canlynol yn derbyniol:

 • Dillad isaf
 • Eitemau denim, dillad trwm a/neu llac
 • Dillad cotwm
 • Argymhellir tynnu’r holl emwaith cyn nofio

Rheolau Esgidiau Addas:

 • Caiff cwsmeriaid wisgo esgidiau pwll addas wrth symud o’r ystafelloedd newid i ochr y pwll, dim esgidiau awyr agored
  Dim ond sanau pwll y gellir eu gwisgo wrth nofio. Fodd bynnag, os oes gennych gyflwr meddygol a bod angen esgidiau ychwanegol arnoch, siaradwch â’r dderbynfa cyn mynd i mewn i nofio.

Os oes angen unrhyw arweiniad pellach arnoch, yna cysylltwch ag aelod o staff a fydd yn gallu cynorthwyo/cynghori.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt