Sesiynau Plant a Phobl Ifanc - Hanner Tymor yr Haf 2021

Rydyn ni’n cynnig sesiynau chwaraeon a ffitrwydd AM DDIM i blant a phobl ifanc ar draws Gwynedd, dros hanner tymor yr haf!

Gwynedd Council

Sesiynau Plant a Phobl Ifanc- Hanner Tymor Yr Haf

01/06/21 – 04/06/21

Rydyn ni’n cynnig sesiynau chwaraeon a ffitrwydd AM DDIM yn yr awyr agored i blant a phobl ifanc ar draws Gwynedd,  dros wyliau Hanner Tymor Yr Haf

 

Sesiynau Beicio Balans:

 • Mae angen i oedolyn (rhiant/ gwarchodwr) i fod yn bresennol o fewn yr ardal chwarae gyda pob plentyn.
 • I’r rhai yn hyd at 5 oed mae gennym sesiwn 1 awr ar y Beicio Balans!
 • Cyfle gwych i blant ifanc fod yn actif a dysgu sgiliau newydd yn yr awyr agored!

Amserlen:

 • Arfon – Dydd Iau (10:00 – 11:00 + 11:15 – 12:15)
 • Bangor – Dydd Mercher (10:00 – 11:00 + 11:15 – 12:15)
 • Bro Dysynni – Dydd Mawrth (10:00 – 11:00) Dydd Gwener (13:00 – 14:00)
 • Dwyfor – Dydd Iau (10:00 – 11:00 + 11:15 – 12:15)
 • Glaslyn- Dydd Mercher (11:30 – 12:30 + 12:45 – 13:45)
 • Plas Ffrancon – Dydd Mawrth (11:00 – 12:00 + 12:15 – 13:15)
 • Plas Silyn – Dydd Mawrth (11:00 – 12:00 + 12:15 – 13:15)

 

Sesiynau ffitrwydd Hŵyl:

 • I’r rhai sydd yn 8-11/12-18 oed, rydym yn cynnig sesiynau ffitrwydd hwyl 1 awr tu allan i helpu i wella ffitrwydd a bod yn egnïol, yn ddiogel.

Amserlen:

 • Arfon – Dydd Mercher (13:00-14:00)
 • Bangor – Dydd Iau (13:30-14:30)
 • Bro Dysynni – Dydd Iau (13:30 – 14:30)
 • Dwyfor – Dydd Mercher (10:00 – 11:00)
 • Glan Wnion – Dydd Gwener (11:00-12:00)
 • Glaslyn- Dydd Mercher (10:00-11:00)
 • Pafiliwn – Dydd Iau (10:00-11:00)
 • Penllyn – Dydd Mercher (11:00-12:00)
 • Plas Ffrancon – Dydd Mercher (10:00-11:00)
 • Plas Silyn – Dydd Iau (14:00-15:00)

 

Academi Ffitrwydd:

 • I’r rhai sydd yn 11-18 oed, rydym yn cynnig sesiynau ffitrwydd 90 munud tu allan ar gyfer rhai sydd am ddatblygu eu ffitrwydd i lefel uwch.
 • Addas ar gyfer rhai sydd yn cystadlu mewn chwaraeon yn rheolaidd e.e clybiau pel droed, hoci, rygbi, athletau neu sydd a diddordeb penodol mewn ffitrwydd, cadw’n heini, a perfformiad personol.

Amserlen:

 • Arfon – Dydd Mawrth (10:30-12:00)
 • Bangor – Dydd Mercher (12:30-14:00)
 • Bro Dysynni – Dydd Mercher (13:00 – 14:30)
 • Dwyfor – Dydd Gwener (10:00 – 11:30)
 • Glan Wnion – Dydd Mawrth (12:00 – 13:00)
 • Glaslyn- Dydd Gwener (10:00-11:30)
 • Pafiliwn – Dydd Mercher (13:30-15:00)
 • Penllyn – Dydd Gwener 13:30 – 15:00
 • Plas Ffrancon – Dydd Iau (11:30-13:00)
 • Plas Silyn – Dydd Mercher (11:00 – 12:30)

 

I gofrestru, llenwch y ffurflen isod, mae lleoedd yn gyfyngedig felly cofiwch archebu sesiynau y gallwch eu mynychu yn bendant.

Cofrestrwch yma: COFRESTRU

Mae niferoedd ym mhob sesiwn yn gyfyngedig. Mi fydden ni’n ebostio chi nol i adael i chi wybod os nad oes lle ar gael tro yma.

Byddwn yn darparu diweddariadau ar argaeledd ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Os nad ydy eich plentyn yn medru mynychu sesiwn sydd wedi bwcio, plis gad i ni wybod yn syth rhag ofn bod hi’n bosib cynnig y sesiwn i blentyn arall.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt