Sut i gyrraedd yma:

Gwynedd Council

Trafnidiaeth cyhoeddus:
Mae canolfannau Byw’n Iach wedi ei lleoli mewn llefydd sydd yn cyfleus i cyrraedd gyda trafnidiaeth cyhoeddus.

Dyma rhai o’r ffurf allwch cyrraedd yr canolfannau:

Bws

Mae lawer o ganolfannau Byw’n Iach wedi ei lleoli ar hyd llwybrau bws lleol ac felly hefo safle bws o fewn pellter cerdded.

Dyma rhai o’r llwybrau ac safleoedd bws agosaf i bob canolfan:

Canolfan Llwybrau Bws Safle Bus Agosaf
Byw'n Iach Arfon 83, C7, S3 Arfon Leisure Centre
Byw'n Iach Bangor 5, 5C, 5D, 67, 67C, 67G, 78A, B3, T10 Bangor Leisure Centre
Byw'n Iach Bro Dysynni 28, 30, X29 High Street
Pwll Nofio Bro Ffestiniog 3B, 37 Ysgol Y Moelwyn
Byw'n Iach Dwyfor 23 Ysgol Glan Y Mor
Byw'n Iach Glan Wnion 28, 30, 33, 33A, 533, T2, T3 Ysgol Y Gader
Byw'n Iach Glaslyn 1, 1S, 3, S4, T2 Porthmadog Railway Station
Byw'n Iach Pafiliwn 39, T3 Jubilee Road
Byw'n Iach Penllyn T3 Leisure Centre
Byw'n Iach Plas Ffrancon 67 Ysgol Dyffryn Ogwen
Byw'n Iach Plas Silyn C4 Leisure Centre

Am amserlenni bus, ewch i gwefan Cyngor Gwynedd: Amserlenni

Tren

Mae gan rhai o canolfannau Byw’n Iach orsaf thrên o fewn pellter cerdded. Rhain yw:

  • Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog : 1 munud
  • Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn : 3 munud
  • Byw’n Iach Pafiliwn, Abermaw : 3 munud
  • Pwll nofio Bro Ffestiniog : 9 munud
  • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli :  15 munud
  • Byw’n Iach Bangor : 17 munud

Am fwy o wybodaeth am trafnidiaeth trên, ewch i gwefan Trafnidiaeth Cymru: Trafnidiaeth Cymru

Ewch i gwefan Cyngor Gwynedd am atebion i cwestiynau a ofynnir yn aml am trafnidiaeth cyhoeddus yn Gwynedd : Cyngor Gwynedd

Trafnidiaeth bersonol:
Os ydych yn bwriadu defnyddio trafnidiaeth bersonol i gyrraedd y canolfannau, mae gan Byw’n Iach digonedd o cyfleusterau fydd yn gwneud hyn yn hawdd!

Car

Mae yno faes parcio ym mhob canolfan Byw’n Iach ond am Pwll Nofio Bro Ffestiniog. Ond mae modd parcio am ddim ar ochr y ffordd wrth ochr neu dros ffordd i’r ganolfan.

Mae hefyd safleoedd wefru ceir trydan ar gael yn faes parcio canolfannau Byw’n Iach Penllyn, Bala a Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau, gyda threfniadau i ychwanegu at fwy o ganolfannau yn y dyfodol!

Dyma’r wybodaeth fydd angen i gyrraedd y canolfannau:

Canolfan Cod Post Wedi ei lleoli ar lon
Byw'n Iach Arfon LL55 1DU B4366
Byw'n Iach Bangor LL57 2SD A5
Byw'n Iach Bro Dysynni LL36 9AD High St
Pwll Nofio Bro Ffestiniog LL41 3DW Baron Rd
Byw'n Iach Dwyfor LL53 5PF Cardiff Rd
Byw'n Iach Glan Wnion LL40 1LH Doldir
Byw'n Iach Glaslyn LL49 9HW High St
Byw'n Iach Pafiliwn LL42 1NF A496
Byw'n Iach Penllyn LL23 7SR A494
Byw'n Iach Plas Ffrancon LL57 3DT Coetmor New Rd
Byw'n Iach Plas Silyn LL54 6HJ B4418

Beic

Mae safleoedd storio beics ar gael yn:

  • Byw’n Iach Bangor
  • Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda
  • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
  • Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt