Telerau a Amodau Gwobr Argolwg Byw’n Iach

Telerau a Amodau Gwobr Argolwg Byw’n Iach

Telerau a Amodau Gwobr Argolwg Byw’n Iach

 1. Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych yn cytuno i delerau ac amodau’r gystadleuaeth.
 2. Mae’r gystadleuaeth yn cael eu cynnal gan Byw’n Iach Cyf. Gall gyfeirio ato fel Byw’n Iach.

Cymwys i gystadlu

 1. Mae’n gystadleuaeth yn agored i unigolion dros 16 oed sydd wedi cwblhau yr holiadur a fydd yn cynnwys ffurflen gystadlu.
 2. Wrth gystadlu, rydych yn cadarnhau eich bod yn gymwys i ennill cystadleuaeth os byddwch yn llwyddiannus.
 3. Caiff pob unigolyn gystadlu un waith yn unig.
 4. Mae’r gystadleuaeth yn rhad ac ddim i gystadlu.

Sut i gystadlu

 1. Mae’n gystadleuaeth yn cynnwys yr unigolion sydd yn cwblhau’r holiadur ac aelodau ac di-aelodau o ganolfannau Byw’n Iach.
 2. I gystadlu, yn syml yr oll sydd angen ei wneud yw llenwi’r holiadur yma:
 3. Ni fydd Byw’n Iach yn gyfrifol os yw’r wybodaeth gyswllt a gafodd ei darparu yn anghywir neu yn anghyflawn.

Y Wobr

 1. Y wobr bydd 3 mis llawn o aelodaeth i canolfannau Byw’n Iach o fewn Gwynedd. Os oes gennych Docyn Di-Derfyn presennol gyda Byw’n Iach, byd hyn yn cael estyniad o 3 mis, a bydd cwsmeriaid debyd uniongyrchol yn derbyn 3 mis o ad-daliad yn ôl yn eu cyfrif.
 2. Bydd gwobr ar gael ym mhob un o Ganolfannau Byw’n Iach, 10 gwobr i gyd. (Bydd cwsmeriaid Byw’n Iach Bro Ffestiniog a Glaslyn yn cael eu cyfuno o achos bod Byw’n Iach Bro Ffestiniog wedi cau dros dro)
 3. Bydd dewis yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap
 4. Mae’r wobr yn wobr ni ellir ei gyfnewid, nac ei drosglwyddo, a ni fydd arian yn cael ei gynnig yn ei le.
 5. Mae gennym yr hawl i gyfnewid y wobr gyda gwobr arall o’r un gwerth neu o werth uwch os yw’n angenrheidiol ac allan o’n rheolaeth bod angen gwneud hynny.
 6. Mae’r penderfyniad gan Byw’n Iach ynglŷn ag unrhyw agwedd o’r gystadleuaeth yn derfynol ac ni fydd gohebiaeth yn cael ei gynnwys.

Cyhoeddi yr enillydd

 1. Caiff yr enillydd wybod ar ôl Rhagfyr y 1af 2020 trwy e-bost cafodd ei ddarparu wrth lenwi’r ffurflen gystadlu
 2. Bydd Byw’n Iach yn cysylltu gyda’r enillydd dros e-bost ddwy waith yn unig.
 3. Os nad yw’r enillydd yn ymateb i’r ail e-bost sydd yn nodi eu llwyddiant o fewn 14 diwrnod, bydd yn colli’r hawl o dderbyn y wobr. Yna mae Byw’n Iach yn derbyn yr hawl i ddewis a chysylltu gydag enillydd newydd,

Termau ac Amodau Cystadleuaeth Byw’n Iach 2020

Derbyn y wobr

 1. Bydd y wobr yn cael ei gredydu i’ch cyfrif unwaith mae cadarnhad bod yn enillydd wedi derbyn yr e-bost i’w hysbysu o’u llwyddiant.

Diogelu data a chyhoeddusrwydd

 1. Mae eich darpariaeth o unrhyw wybodaeth bersonol wrth drio’r gystadleuaeth yn cael ei ddefnyddio gan Byw’n Iach i bwrpas gweinyddol y gystadleuaeth, mae’r pwrpas yma yn cael ei ddiffinio o fewn ein rhybydd preifatrwydd.
 2. Gall yr holl gystadleuwyr wneud cais am wybodaeth yr enillwyr  wrth cysylltu ar cyswllt@bywniach.cymru
 3. Mae’r enillydd yn cytuno ar ryddhau ei henw ac ai cyfenw i unrhyw gystadleuwyr sydd yn rhoi cais i Byw’n Iach.
 4. Bydd cyhoeddiad o enw cyntaf a chyfenw’r enillydd yn cael ei wneud ar gyfryngau cymdeithasol Byw’n Iach.
 5. Caiff yr holl wybodaeth bersonol ei ddefnyddio’n unol â rhybydd preifatrwydd Byw’n Iach.

Cyfyngiad o Atebolrwydd

 1. Mae gan Byw’n Iach yr hawl i ganslo y gystadleuaeth neu adolygu y termau ac amodau unrhyw amser heb unrhyw rybydd o flaen llaw.
 2. Mae’r gystadleuaeth a’r Termau ac Amodau yn cael ei lywodraethu gan y gyfraith Saesneg, ac bydd unrhyw anghydfodau yn ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt