Termau ac Amodau Cystadleuaeth Wythnos Byw'n Iach

Gwynedd Council
Termau ac Amodau
  • Bydd cyfle i chi ddefnyddio y aelodaeth am ddim mewn unrhyw un o’n 12 canolfan dros Gwynedd
  • Mae rhyddid i chi ddewis pa fis sydd yn addas i chi tan y 31/10/20
  • Os ydych yn talu am Debid Uniongyrchol yn barod gyda’r cwmni- bydd modd i chi gael mis heb daliad.
  • Os ydych wedi talu am aelodaeth blynyddol, bydd modd i chi gadw’r wobr tan diwedd y flwyddyn a defnyddio’r tocyn yn dilyn diwedd y flwyddyn.
  • Mae’r aelodaeth misol am ddim yn drosglwyddadwy.

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt