Cwrs Llawn Bediatrig

Gwynedd Council

Enw’r Cwrs: Cwrs Llawn Bediatrig

Dyddiad y Cwrs: 03/10/19 + 04/10/19

Lleoliad: Glydir Penrallt Caernarfon

Amseroedd: 09:00 – 16:00

Amcanion: Dysgu cymorth cyntaf i blant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

Rhag gofyniadau: 16 mlwydd oed

Pwrpas: Bodloni gofyniad Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar i ddarparu gwasanaeth cymorth cyntaf pediatrig mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

Oriau: Deuddeg

Hyd y cymhwyster: Tair blynedd

Uchafswm o lefydd gwag: 12

Enw’r Hyfforddwr: Tim Liptrot

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt