Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol

Enw’r Cwrs: Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol

Dyddiad y Cwrs:

06/04/20 08:00 – 16:00

07/04/20 08:00 – 16:00

08/04/20 08:00 – 16:00

09/04/20 08:00 – 16:00

14/04/20 08:00 – 16:00

15/04/20 08:00 – 16:00

Asesiad / Assessment TBC

Lleoliad: Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Amcanion: Gallu goruchwylio pwll nofio, perfformio achubiad mewn amrywiaeth o argyfyngau a pherfformio cymorth cyntaf

Rhag ofyniadau: Prawf gallu nofio / Rhaid bod yn 16 mlwydd oed ar diwrnod o Asesiad

Pwrpas: Paratoi ymgeiswyr i weithredu fel achubwr bywyd pwll ac ar gyfer cyflogaeth bosibl yn y dyfodol yn y diwydiant hamdden.

Oriau: 36 awr ac amser asesu

Hyd y cymhwyster: 2 flynedd

Uchafswm o lefydd gwag: 12

Enw’r Hyfforddwr: Owain Williams

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt