Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol

Gwynedd Council

Enw’r Cwrs: Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol

Dyddiad y Cwrs: 28/10/19 + 29/10/19 + 30/10/19 + 31/10/19 + 01/11/19

Lleoliad: Arfon Leisure Centre

Amseroedd: 9yb – 5yh

Amcanion: Gallu goruchwylio pwll nofio, perfformio achubiad mewn amrywiaeth o argyfyngau a pherfformio cymorth cyntaf

Rhag ofyniadau: Prawf gallu nofio / Rhaid bod yn 16 mlwydd oed ar ddiwrnod yr asesiad

Pwrpas: Paratoi ymgeiswyr i weithredu fel achubwr bywyd pwll ac ar gyfer cyflogaeth bosibl yn y dyfodol yn y diwydiant hamdden.

Oriau: 36 awr ac amser asesu

Hyd y cymhwyster: 2 flynedd

Uchafswm o lefydd gwag: 12

Enw’r Hyfforddwr: Owain Williams / Tim Liptrot

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt