Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol

Gwynedd Council

Enw’r Cwrs: Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol

Dyddiad y Cwrs:

17/02/20

18/02/20

19/02/20

20/02/20

21/02/20

TBC Asesiad

Lleoliad: Byw’n Iach Bangor

Amseroedd: 8:00-17:00

Amcanion: Gallu goruchwylio pwll nofio, perfformio achubiad mewn amrywiaeth o argyfyngau a pherfformio cymorth cyntaf

Rhag ofyniadau: Prawf gallu nofio / Rhaid bod yn 16 mlwydd oed ar ddiwrnod yr asesiad

Pwrpas: Paratoi ymgeiswyr i weithredu fel achubwr bywyd pwll ac ar gyfer cyflogaeth bosibl yn y dyfodol yn y diwydiant hamdden.

Oriau: 40 awr ac amser asesu

Hyd y cymhwyster: 2 flynedd

Uchafswm o lefydd gwag: 11

Enw’r Hyfforddwr: DARREN ROWLANDS

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt