Cymorth Cyntaf 2 Ddydd yn y Gwaith Adnewyddu

Gwynedd Council

Enw’r Cwrs: Cymorth Cyntaf 2 Ddydd yn y Gwaith Adnewyddu

Dyddiad y Cwrs: 28/10/19 + 29/10/19

Lleoliad: Byw’n Iach Glaslyn

Amseroedd: 09:15 – 16:15

Amcanion: Adnewyddu cynrychiolwyr yn eu swyddogaeth cynorthwyydd cyntaf yn y gweithle, lle mae asesiad anghenion Cymorth Cyntaf y cyflogwr wedi nodi’r gofyniad iddynt gael tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith.

Rhag ofyniadau: 16 oed + Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith cyfredol

Pwrpas: O dan Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981, mae Cymhorthydd Cyntaf yn ymgymryd â chwrs hyfforddi 2 ddiwrnod gan gynnwys asesiad i ail-gymhwyso ar ddiwedd eu cyfnod dilysrwydd presennol

Hyd y cymhwyster: Tair blynedd

Uchafswm o lefydd gwag: 12 Ymgeisydd

Enw’r Hyfforddwr: Steven Smith

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt