Cymorth Cyntaf 3 Dydd yn y Gwaith

Gwynedd Council

Enw’r Cwrs: Cymorth Cyntaf 3 Dydd yn y Gwaith

Dyddiad y Cwrs: 04/11/19 + 05/11/19 + 06/11/19

Lleoliad: Canolfan Hamdden Arfon

Amseroedd: 09:30 – 16:30

Amcanion: Paratoi cynadleddwyr i ymgymryd â rôl cynorthwyydd cyntaf y gweithle lle mae asesiad anghenion Cymorth Cyntaf y cyflogwr wedi nodi’r gofyniad iddynt gael tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith.

Rhagofyniadau: 16 oed

Pwrpas: O dan y rheoliau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981, mae Cymorth Cyntaf yn ymgymryd â chwrs cychwynnol o 3 diwrnod hyfforddi, gan gynnwys asesiad.

Hyd y cymhwyster: Tair blynedd

Uchafswm o lefydd gwag: 12 Ymgeisydd

Enw’r Hyfforddwyr: Steven Smith

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt