Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 

Dyddiad y Cwrs: 25/09/19

Lleoliad: Byw’n Iach Arfon

Amseroedd: 10:00 – 16:30

Amcanion: I ddysgu Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Rhag gofyniadau: 16 mlwydd oed

Pwrpas: I gwrdd ag anghenion Asesiad Cymorth Cyntaf y cyflogwyr, sydd wedi cydnabod EFAW fel sy’n briodol.
Yn bodloni gofynion y rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981

Oriau: 6 awr

Hyd y cymhwyster: 3 mlynedd

Uchafswm o lefydd gwag: 12

Enw’r Hyfforddwr: Steven Smith

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt