Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Gwynedd Council

Enw’r Cwrs: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Dyddiad y Cwrs: 14/12/19

Lleoliad: Penrhyndeudraeth

Amseroedd: 09:15 – 16:15

Amcanion: I ddysgu Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Rhag gofyniadau: 16 oed

Pwrpas: I gwrdd ag anghenion Asesiad Cymorth Cyntaf y cyflogwyr, sydd wedi cydnabod EFAW fel sy’n briodol.
Yn bodloni gofynion y rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981.

Oriau: 6 awr

Hyd y cymhwyster: 3 mlynedd

Uchafswm o lefydd gwag: 12

Enw’r Hyfforddwr: Steven Smith

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt